lördag 22 september 2012

Fortsatt tvekan om vilken väg (S) väljer

I veckan offentliggjordes Leif Pagrotskys förslag till socialdemokraternas framtida skattepolitik. Ett politiskt-taktiskt förslag som innebär att man inte skulle drista sig att göra återställare. Till och med så tydligt att hellre sänka skatter än att höja för att "ta bort orättvisor". I det avseendet är Pagrotsky tydligare och ärligare än både Sahlin och Juholt, som båda svävade på målet om "rättviseändringar" skulle ske genom höjning eller sänkning.

Men så går S största sponsor, LO, ut genom ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson och återställer ordningen: De stora frågorna lyser helt med sin frånvaro uppger SvD att han meddelar partiet och allmänheten - och att Pagrotsky missar rättvisefrågorna.

Jag tror inte att socialdemokratin klarar att i ett tredje val föra fram dubbla budskap igen. Det har ju verkat vara en taktik för en rörelse som inte kunnat bestämma sig för en linje, utan både vill ha kakan och äta den. Först ett utspel som gör vissa grupper förhoppningsfulla, sedan - inom några timmar till dagar - en helt annan linje för att tillfredsställa andra grupper. Problemet är dock att båda grupperingarna också hör de för dem mindre tilltalande alternativen och att partiet hittills inte riktigt mäktat med att ta ställning.

Jag vidhåller att Mona Sahlin hade en omöjlig uppgift, när den samlade partiledningen inte klarade av att bestämma sig för en linje. Stefan Löfven framstår ju som en sympatisk person, men hittills har han inte verkat klara av att leda alla olika strömningar åt ett gemensamt håll. Satsar Verkställande Utskottet på fortsatt tvetalan eller är det bara oförmåga?

---

SvD
SvD
SvD
SvD
DN
---

Inga kommentarer: