onsdag 19 september 2012

Glädjande om regionens kommunikationer

I dagens Stockholmsdebatt på DN ger Alliansens partiledare glädjande besked om att utreda Österleden - kombinerad spår- och vägförbindelse under Saltsjön. Glädjande därför att det på ett flertal sätt skulle binda samman regionens östra delar - som är avskurna från varandra i nuvarande situation. En utbyggnad av Nacka med plats för 40.000 invånare, tunnelbana till centrala Stockholm, möjlighet till direkt bussförbindelser mellan Nacka, Lidingö och uppväxande Norra Djurgårdsstaden är tilltalande. Nu är det bara Nackas och Lidingös stränder som är förbundna med den nya båtförbindelsen. Med kortare direkta förbindelser ökar valfriheten vad gäller arbeten och boende även i de östra delarna av Storstockholm.

Utan Alliansen stannar Storstockholm!

---

Paul Lindquist
DN

---

Inga kommentarer: