tisdag 18 september 2012

Jakt på "skatteflykt" eller uppföljning av kvalitet - vad är kommunens primära uppgift?

I dagens SvD skriver representanter för Attac, S, MP och V att man "inte vill bidra till skatteflykten" och att kommuner i sin upphandling ska ställa krav som man gjort i t ex Kalmar: "Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis."

Det låter ju vackert, men hur ska det verkställas? Hur definierar man "koppling"? Om en skola t.ex. köper in skurmoppar där en del av ägandet kan spåras till ett skatteparadis - är det nog för att bryta avtalet och lägga ner friskolan??

Nej, frågan om beskattning i Sverige sköts nog bäst av Skatteverk efter lagstiftning av Riksdagen och Regeringens förordningar.

Men kommunerna har en annan, mycket mer närliggande - men ganska svår - uppgift: ställ krav på kvalitet, säkerhet och måluppfyllelse som direkt gagnar det barn, den elev eller den vård- eller omsorgsbehövande som kommunen använder skattebetalarnas pengar för att sörja för. Det är förvisso stötande om en privat anordnare sköter sin uppgift med otillräcklig kvalitet för att sedan använda det på grund av kvalitetsbristerna uppkomna överskottet till finansmanipulationer som de flesta friskolor inte kan (eller vill) göra.

Men om man bara koncentrerar sig på denna i och för sig allvarliga bieffekt missar man det väsentliga: servicens kvalitet. Socialstyrelsen har gått igenom både kommunalt drivna och privata omsorgsverksamheter och funnit att kvalitetsbrister finns på båda håll. Sveriges politiska opposition gör både sig själva och Sveriges invånare (såväl service-nyttjare som skattebetalare) en rejäl otjänst genom att inte fokusera på grundproblemet: kommunernas ansvar för att följa upp verksamheternas kvalitet, oavsett om det är offentligt drivet eller privat verksamhet. Är det verkligen ursäktligt med kvalitetsbrister bara verksamheten drivs med underskott av kommunen eller av en privat verksamhet som skattar i Sverige???

Och om det skulle vara ekonomiskt möjligt att driva kvalitativt högstående förskola, skola, vård eller omsorg med stora överskott som det lönar sig att flytta till skatteparadis. Vad säger då det om effektiviteten i ekonomin i de verksamheter som inte drivs med sådana överskott? Kanske finns det då ett magnifikt slöseri med skattemedel....

---

Den hälsosamme ekonomisten

---

Inga kommentarer: