fredag 14 september 2012

Lidingöcentern och Lidingöpartiet ger hyckleriet ett ansikte

Så har Lidingöcentern gjort en ny satsning på opportunismens altare. Trots att man har all information om Gångsätras allvarliga ekonomiska läge vill man inte göra något för att förhindra att situationen blir värre och sänker kvaliteten på utbildningen. Att Vänsterpartiet, som varken hyllar valfrihet eller friskolor, utan reservationer är lättare att förstå - och även det faktum att vänsterpartiet varken är med i kommunfullmäktige eller i utbildningsnämnden kan också ge en rimlig förklaring till bristande verklighetsförankring. Men inget av detta stämmer för Lidingöcentern som ändå gör gemensam sak med Vänsterpartiet.  Eftersom Lidingöcentern har all information är det svårt att dra någon annan slutsats än att man hellre ställer förslag som skulle innebära snabb nedmontering av kvaliteten i båda gymnasierna än att bidra till en konstruktiv utveckling. Det är uppenbart att den gemensamma nämnaren i Lidingöcenterns politik är att söka efter frågor där man genom ansvarslösa ställningstaganden tillsammans med förvanskande av faktabilden försöker vinna opinionsmässiga framgångar. Så kortsiktigt tänkande kombinerat med skrupellösa insinuationer och förvrängningar av fakta  upplevde jag inte ens är jag var aktiv i studentpolitiken!

Lidingöpartiet förfasar sig över att lidingöungdomar i allt högre utsträckning vill studera "på andra sidan bron" och försöker antyda att det skulle vara bristande kvalitet i Gångsätras och Hersby, men något stöd för detta finns varken i lokala eller nationella kvalitetsutvärderingar. Slutsatsen är att Lidingöpartiet i sin motvilja mot varje förändring av den just nu existerande verkligheten väljer att argumentera mot valfrihet för ungdomar och står för en ansvarslös "sticka-huvudet-i-sanden"-politik där man hellre offrar utbildningens kvalitet än är med och bidrar till att säkerställa resurserna till undervisning.

Lidingömoderaterna vill att resurserna satsas på bra utbildning hellre än halvtomma lokaler. Vi är måna om traditioner och vill inte göra kostsamma förändringar om det inte finns starka skäl för det.
Det finns det när det gäller gymnasierna på Lidingö. Att erbjuda bästa kvalitet på undervisningen kräver handling, inte taktiserande och undvikande av nödvändiga åtgärder. Det är inte kortsiktigt utan framsynt att genoföra denna förändring innan gymnasierna åderlåtits ännu mer. Men samma opposition som talat i höga tonlägen om faran med lokalkostnader som riskerar äta upp medel som borde gå till undervisning vill nu med berått mod utsätta både Hersbys och Gångsätras elever för detta trots att det finns ekonomiskt försvarbara lösningar som kommer att minska lokalkostnaderna både för gymnasierna och för t ex KonVux. Oppositionen i form av  Lidingöcentern och Lidingöpartiet ger hyckleriet ett ansikte!

---

Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: