måndag 24 september 2012

Lidingöcentern vill offra kvaliteten i gymnasiet

Lidingöcentern agerar åter kortsiktigt och egoistiskt för att försöka vinna poäng i opinionen. Man driver på om en folkomröstning i frågan om en eller två kommunala gymnasier. Men frågan är vad en sådan folkomröstning skulle handla om? Lidingöcentern har föreslagit att båda gymnasierna ska behållas - det innebär att även Herbys gymnasium ska dras med i förlusterna för tomma lokaler. I praktiken innebär alltså Lidingöcenterns inställning att alla gymnasieelever ska vara med och betala för tomma lokaler.

Den lösningen har förvaltningen redan avvisat - det blir en katastrof för hela den kommunala gymnasieorganisationen.

Personligen skulle jag inte ha något emot att behålla en organisation med två framgångsrika kommunala gymnasier på Lidingö - om det var kvalitetsmässigt hållbart. Men vi har en situation där antalet lidingöungdomar som väljer något av dessa två gymnasier snabbt sjunker. Den minskningen är större än minskningen av det totala antalet tonåringar i gymnasieålder.

Enligt min mening spelar Lidingöcentern cyniskt med sin roll som opportunistiskt oppositionsparti. Det är riskfritt att komma med oansvariga förslag, när man vet att de inte kommer att förverkligas. Men i den styrande majoriteten tar vi ansvar, vi vill inte att gymnasieeleverna på Lidingö ska behöva betala för de tomma lokalerna. Lidingöcenterns förslag skulle - om det genomfördes - innebära ett dråpslag mot kvaliteten i Lidingös kommunala gymnasier.

---

Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: