torsdag 20 september 2012

Ungdomsarbetslöshet - vad kan Tyskland lära oss?

I dagens SvD skriver Ralph-Georg Tischer, vd vid Tysk-Svenska Handelskammaren, om de faktorer som bidragit till att Tyskland har en jämförelsevis låg ungdomsarbetslöshet (8,6% enligt EU-statistik jfr svensk 22,9%). De faktorer som redovisas är:
  • att Tyskland påverkats mycket lite av krisen i övriga Europa
  • att skol- och utbildningssystemet fungerar för olika kunskapsnivåer; arbetsförmedlingar kan erbjuda stöd för att ungdomar ska kunna skaffa sig rätta kvalifikationer. Möjligen bidrar det till den goda statistiken att de som går i skola inte verkar räknas som arbetslösa och de som går i lärlingsprogram räknas som sysselsatta.
  • ett system där ungdomar i yrkesinriktade utbildningar får varva skolarbete med lärlingsplats ute i företag.
  • Vissa delstater har brist på utbildad arbetskraft - vilket betyder att de som utbildas får arbete.
  • Företag är beredda att satsa på stödundervisning för de lärlingar som speciellt behöver mer kunskap i främst tyska och matematik. Företagen är i allmänhet beredda att ta emot även ungdomar med kunskapsbrister från skolan. 
Det jag börjar fundera över är den kritik som riktats mot Regeringens förslag till ettårigt praktiskt yrkesgymnasium. För mig verkar det som att företagen kräver färdigutbildad ungdom direkt från skolan. Något större intresse för att själva vara med och stötta den som är lästrött och säkert har dålig självbild och dåligt självförtroende verkar det inte finnas. Tischer kommenterar synpunkter som kom fram i samband med Almedalen i somras och det faktum att det är svårt att få fram lärlingsplatser i Sverige:
"Och visst är det så att det tar tid att ha lärlingar på arbetsplatsen; men i gengäld är det ett smidigt sätt att rekrytera medarbetare. Det ligger med andra ord både ett socialt ansvar och ett företagsstrategiskt syfte bakom det tyska utbildningssystemet."
 Till saken hör också att det i Tyskland är handelskamrarna som fått i uppdrag att samordna och utveckla yrkesutbildningarna.


Inga kommentarer: