söndag 16 september 2012

Viktig kritik, fel lösning

Igår skrev MSU riksordförande Benjamin Dousa i SvD om att skolpengsystemet är misslyckat.- "ett system som inte fungerar". Analysen att skolpengsystemet inte tar hänsyn till det som händer efter skolan. I fråga om gymnasiet framför Dousa att anställbarheten skulle vara en faktor som skulle påverka skolpengens storlek.

Det som Dousa missar är att skolpengsystemet hela tiden handlat om att ge föräldrar och elever en frihet i valet av skola. I detta avseende kan man inte påstå att skolpengen inte fungerar.

Det Dousa resonerar om är hur politiker och myndigheter skulle kunna styra systemet så att skolor vars elever visat sig ha god anställbarhet skulle få högre ersättning än skolor med avgångselever som haft lägre anställbarhet. Han ger ett exempel som inte är så lyckat:
"Det vore bisarrt att låta våra sjukhus få mer pengar, enbart grundat på hur många patienter som sjukhuset behandlar och inte grundat på hur många som blev friska."
Men det är ju just så sjukvårdens ersättning fungerar - alla blir inte friska, somliga får bara lindring och andra dör. Det är sjukvårdens omfattning och antalet patienter som bestämmer ersättningen. Många kroniskt sjuka blir aldrig friska; sjukvården kan inte alltid rädda liv - därför är jämförelsen haltande!

Men när det gäller skolan så ska inriktningen vara allas anställbarhet. Men detta är något som med statistik endast kan fastställas flera år efter att eleven passerat skolan. Ska pengen dras in retroaktivt? eller är det historiska fakta som ska reglera dagens pengersättning?

Därför kan jag inte dela Dousas något förenklade lösning att pengsystemet ska ta hänsyn till anställbarheten. Varför inte låta det ingå i valfriheten? Obligatorisk information om 1) skolans resp 2) utbildningslinjens historiska anställbarhet? Tidigare har riksdagsmannen Tomas Tobé (M) uttryckt tankar om att begränsa antalet platser på gymnasielinjer med låg anställningsbarhet. Även det är en mindre lämplig väg. Stimulera i stället till att göra utbildningar som ledande till bättre anställningsbarhet mer attraktiva - inte minst nu när överskottet av gymnasieplatser ökar!

Lita på elever och föräldrar i stället för att göra politik- eller myndighetskontrollerade regleringar! 

Gör det obligatoriskt att publicera statistik om anställbarhet efter utbildningen och stimulera elever att välja utbildningar med god sådan statistik. Då kommer det att löna sig för utbildningsanordnare att utforma sina utbildningar att nå höga mål om anställningsbarhet!

---

Inga kommentarer: