onsdag 17 oktober 2012

Det sprids osakligheter och sprids osanningar om Gångsätra gymnasium

I senaste nummer av Mitt I Lidingö finns en insändare som är grovt osaklig och som sprider osanningar om Gångsätra gymnasium och Utbildningsnämndens arbete för att säkra kvaliteten i den utbildning som ges i Gångsätra. Bland annat påstås att beslutet är ogenomtänkt, att det saknas information, att alternativ inte övervägts - allt utan några som helst belägg.

Jag har tidigare bemött osakliga inlägg på Lidingösidan (www.lidingosidan.se - se nedan!) med kommentarer där, liksom de osanningar som mera direkt sprids av Lidingöcentern. De ständiga upprepningarna av osanningar om bakgrunden till beslutet att säkra kvaliteten i Lidingös gymnasier gör dem inte mer sanna. Jag rekommenderar den som tvekar om sanningshalten i Majoriteten M-FP-KDs uttalanden att även läsa vad Miljöpartiets Thomas Bengtsson kommenterat på Lidingösidan. Se även mina kommentarer på Lidingösidan tidigare blogginlägg!

Lidingöcenterns agerande i denna fråga är en skam för demokratin. Lidingöcentern ger sken av att det finns en mirakellösning bara man utreder mer och mer. Skolledningarna har sökt en sådan lösning, Utbildningsförvaltningen har också sökt en sådan lösning och den ansvarstagande delen av Utbildningsnämnden har också sökt en så enkel lösning som möjligt men som samtidigt är förenlig med fortsatt hög kvalitet och svensk lag om lika villkor för kommunala och fristående verksamheter - och fortsatt valfrihet för eleverna. Lidingöcentern påstår att en sådan lösning finns, men har inte presterat något konkret förslag.

---

Kommentar 1:

Det sprids tyvärr en hel massa felaktigheter och onyanserade påståenden om de nödvändiga förändringar i gymnasieorganisationen som Utbildningsnämnden beslutat om.
Vi moderater – och våra kollegor i majoriteten folkpartister och kristdemokrater – skulle helst av allt velat ha kvar båda gymnasierna. Men enbart under den förutsättning att det var möjligt med åtminstone bibehållen kvalitet i undervisningen. Men verkligheten ser inte ut så! Under lång tid har vi i nämnden följt de växande ekonomiska problem som Gångsätra drabbats av till följd av vikande elevunderlag. Skolledning och förvaltning har arbetat konstruktivt och kreativt för att locka fler elever men tyvärr utan tillräcklig framgång.
Varje månad får Utbildningsnämnden rapport om de olika enheternas ekonomi och vilka åtgärder som man vidtar för att motverka att stora underskott byggs upp. Men de senaste åren har det trots detta aktiva arbete blivit allt större underskott och inget i befolknings- och gymnasieprognoser tyder på att det kan vända de närmaste åren. Tvärtom – även om Lidingös ungdomar i motsats till alla andra förortskommuner fortsätter att vara trogna hemkommunens gymnasier så dröjer det ända till 2017/18 innan elevantalet åter är uppe i dagens låga antal. Det är ett antal som inte räcker utan ger mer än 5 miljoner i underskott.
Vi kan inte sköta Gångsätras ekonomi som den grekiska – vi måste stoppa underskotten snabbt så att skolan inte behöver betala av skulder i decennier. Då skulle undervisningen drabbas hårt.
En annan missuppfattning är att Gångsätra inte skulle kunnat göra sig av med lokaler. De aktuella underskotten uppkommer TROTS att man lämnat ifrån sig hela det sk E-huset! Skulle man inte kunnat göra det så skulle det vara ännu värre.
I budgeten för det kommande året – ingår även att Gångsätra och Hersby inte ska stå för en stor del av Gångsätrahallens hyra – men den justeringen skulle inte hjälpa i någon större omfattning om inte lokalytorna också anpassades till elevantalet.
Ofta kommer frågan om varför man inte gör om Gångsätra till gymnasiuim med högstadium. Förvisso behövs snart ytterligare platser i grundskolan, men det är inte i första hand högstadium som behövs! Barnen som behöver fler grundskoleplatser är i nu i första hand de yngsta barnen, som är på väg ut ur förskolan. Att blanda gymnasieelever med lågstadieelever tror vi inte alls på.
Dessutom kan en sammanslagen gymnasieskola erbjuda alla sina elever ett bredare utbud av kurser och tillval än vad två små gymnasieskolor kan.
Delar av den politiska oppositionen påstår gärna att utredningen är ofullständig, att den är ett hastverk och onödig. När man tar del av den information som tagits fram av förvaltningen efter Utbildningsnämndens eniga beslut baserat på nämndens kunskap om Gångsätras svåra ekonomiska problem, då blir blir bilden en helt annan än den som en populistisk opposition sprider. Och den som inte litar på oss i den styrande majoriteten kan ju gärna lyssna på vad Miljöpartiet säger i denna fråga!Kommentar 2:

Det finns tyvärr en massa missuppfattningar och felaktigheter som sprids om Lidingös gymnasier.
Ambitiösa och kompetenta skolledningar har under flera år arbetat för att locka Lidingös ungdomar att välja Gångsätra eller Hersby. Tyvärr har det inte hjälpt.
Utredningar har gjorts och den senaste handlade om att ta till vara allt det positiva som båda gymnasierna åstadkommit, genom att göra en sammanslagning. Alternativet vore att låta en eller båda gymnasierna blöda ihjäl. Redan det gångna året har Gångsätra gått med mångmiljonförlust och förlusterna ökar. Centerns förslag att sprida ut förlusterna så att även Hersbys undervisning drabbas är helt tokig. Majoriteten M-FP-KD och Miljöpartiet vill ge ALLA gymnasieelever på Lidingö mycket bättre villkor.
Påståendet att beslutet togs “under sommarlovet” är också helt missvisande. Datum för sammanträdet bestämdes i vanlig ordning före årsskiftet. Att representanterna (en ordinarie och en ersättare) för ett parti inte var närvarande kan inte skyllas på datum för sammanträdet som alltså var känt sedan ett halvår i förväg och den dagen var det även en halv utbildningsdag för nämndens ledamöter och ersättare. Att utredningen om att förlägga all kommunal gymnasieutbildning till Hersby skulle göras för att ge underlag för beslut var inte heller någon hemlighet. Det var en ENIG Utbildningsnämnd som fattade beslutet om utredningen hösten förra året.
Allt tal om att underlaget skulle vara bristfälligt, att beslutet är kortsiktigt eller ett tecken på demokratiskt underskott är helt fel. Det är illvilliga rykten som sprids av parter som hoppas vinna i opinion men som vet att deras förslag skulle innebära katastrof för Lidingös gymnasieungdomar: de har inget svar på hur de stora underskotten på grund av för få elever skulle klaras av. Att säga att man “satsar” räcker inte – varifrån ska pengarna tas? och hur ska det gå till på ett konkurrensneutralt sätt?
Hyckleriet blir desto värre eftersom personer från samma håll i många andra sammanhang talat om hur problematiskt det är om lokalkostnaderna tillåts inkräkta på resurserna till undervisning. Men när det gäller kostnaderna för tomma lokaler i Gångsätra tycks det resonemanget inte längre gälla – och man vill hellre gå ut i en populistisk kampanj än delta i att ta ansvar för att inte låta lokalkostnaderna stjälpa undervisningen.
Vi moderater skulle helst ha haft kvar båda de framstående gymnasierna – men bara om det gick att förena med god kvalitet. Men det går inte. En sak är vad man kan önska, en annan vad som är möjligt! När man måste välja, anser vi att det är viktigare med hög kvalitet i undervisningen än att till varje pris betala för tomma lokaler!


Kommentar 3:

Gångsätra gymnasiums aktiva arbete med Ungt Företagande är ett av flera exempel på värdefulla och viktiga inslag i gymnasieutbildningarna på Lidingö.
Sammanslagningen av de båda gymnasierna hotar inte detta. Men det krävs att Lidingöcenterns förslag att satsa resurserna på tomma lokaler i stället för på undervisning inte blir verklighet. Som Thomas Bengtsson (MP) påpekat: ingen politiker som vill behålla två gymnasier har förklarat HUR man täcker de årliga underskotten på 5 miljoner kronor!Inga kommentarer: