onsdag 3 oktober 2012

Lidingöcenterns populism slår nya rekord

I tisdagens Mitt I Lidingö Tidning annonserar Lidingöcentern för att basunera ut sitt budskap. För den som är insatt i fakta är det så tydligt hur man försöker lura Lidingöborna.

 • Lidingöcentern påstår att elever från Lidingö i framtiden riskerar att tvingas till utbildning utanför Lidingö. Men redan nu erbjuder inte Lidingö alla olika varianter av gymnasieutbildning som många Lidingöungdomar önskar. Till exempel erbjuds inte yrkesförberedande, praktiska program - alla dessa elever finner i stället sådana program i andra kommuner. Dessutom finns högskoleförberedande program med ett flertal olika specialinriktningar som lockar andra elever. Om ambitionen är att ALLA lidingöungdomar ska erbjudas sitt val på Lidingö så kommer kostnaderna att bli enorma - nu kan olika intressen tillfredsställas på olika ställen i regionen så att det är möjligt att erbjuda kvalitativ undervisning till ekonomiskt försvarbar kostnad. Och skulle det om ett antal år visa sig att tillströmningen till Lidingös gymnasieutbildning ökar - ja då finns det goda möjligheter att öka antalet studieplatser. Men det förutsätter att man inte under flera år driver gymnasier med stora underskott.

  Det påstås också att det idag går 1076 elever på Gångsätra och Hersby. Det är färre än så: 1054. Och av dessa är bara 938 skrivna på Lidingö. Så trots att ett drygt 100-tal elever från främst Stockholm sökt sig till Gångsätra fylls inte skolan. Ett nominellt antal av 930 elever  i ett delvis ombyggt Hersby nästa läsår är inte alls så orimligt som Lidingöcentern försöker framställa det som. Och antalet är inte absolut. Man har tidigare i Hersby visat stor kreativitet för att säkerställa kvalitativt högklassiga studieplatser för alla behöriga Lidingöungdomar som sökt dit.
   
 • Lidingöcentern påpekar att hyran per elev är högre i Gångsätra än i Hersby. Detta är i grunden det problem som bäst löses genom ett samgående mellan Gångsätra och Hersby - för att bättre utnyttja lokalerna och åstadkomma en gemensam, lägre lokalkostnad. Centern föreslår ju inte någon reell minskning av lokalkostnaderna, utan propagerar för att behålla lokalerna och låta Hersbys elever vara med och betala för lokalöverskottet. I andra sammanhang har Centern talat om hur fel det är att låta lokalkostnader urholka resurserna till undervisningen. Men här vill man till varje pris låta ineffektivt lokalutnyttjande leda till urholkning av alla resurser till gymnasieutbildnign!

  Dessutom påstår man - helt felaktigt - att Gångsätra inte haft möjlighet att avsäga sig oanvända lokaler. Gångsätra gymnasium har redan lämnat ifrån sig den fristående byggnaden, där olika verksamheter redan tagit plats. Det innebär alltså att trots att Gångsätra aktivt kunnat minska sina oanvända lokalytor så är eleverna för få. Jag förstår inte varför Centern inte kan ta till sig den information som ges i Utbildningsnämnden.
   
 • Lidingöcentern anser att samspel och konkurrens mellan de två gymnasierna är väsentlig för att göra dem attraktiva och Lidingö bra som studieplats. Men detta samspel och denna konkurrens finns ju nu, när 45% väljer att INTE studera vid Lidingös gymnasier. Och andelen som söker sig utanför Lidingö har på några få år ökad från 31% till 45% - medan detta samspel och denna konkurrens existerat.
   
 • Lidingöcentern gör gällande att det är slöseri att bygga nya lokaler för 20 miljoner kronor. Men här har man lyckats med nästa dubbelfel. För det första är det inte nya lokaler, utan ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av matsalen. För det andra är detta en låg kostnad jämfört med kostnaden för att bygga en helt ny skola. För att klara det ökande antalet grundskoleelever på Lidingö under de närmaste åren har det ingått i planeringen att bygga en ny skola i stadsdelen Dalenum. Kostnaden för det skulle bli uppskattningsvis 200-300 miljoner kronor. Men om gymnasiet under de kommande åren inte behöver lokaler i Gångsätra är det betydligt billigare att hysa grundskola i dessa lokaler än att behöva bygga helt nytt.

  Att som Centern påstå att det är väl fungerande lokaler, när elevantalet är sjunkande och inte räcker till för att finansiera lokalkostnaderna, då är man ute och cyklar!
   
 • Slutligen menar Lidingöcentern att elevkullarna snart kommer att vara högre än idag och att Stockholm på andra sidan Lidingöbron med säkerhet kommer att innebära att flera söker sig till Lidingös gymnasier. Visst pekar befolkningsprognoserna på att ungdomar i åldern 16-18 kommer att bli fler framåt 2017-18. Men det är viktigt att känna till att ungdomsgymnasiet är öppet fram till 20-års ålder, så det är en viss eftersläpning när det gäller antalet ungdomar som går i gymnasiet - uppgången blir lite senare än uppgången i antalet i åldersgruppen 16-18 år.

  Den kanske viktigaste faktorn är ändå att om gymnasierna inte tvingats gå med underskott, då är det lättare att expandera när eleverna blir fler. Centerns förslag innebär i praktiken att gymnasierna tvingas gå med stora underskott, eller så måste undervisningskvaliteten sänkas kraftigt med betydligt färre lärare och därmed mindre undervisning. Har gymnasierna tvingats bygga upp ett stort underskott, då finns inte samma utrymme för expansion - skulderna måste betalas.

  Den tredje invändningen mot Lidingöcenterns resonemang ligger i att Stockholm inte räknar med att boende på andra sidan bron ska åka ut på Lidingö för gymnasieutbildning. Stockholms Stad har aviserat planer på att bygga ut gymnasierna i centrala Stockholm med storleksordningen 2000 platser.
Lidingöcentern gör gällande att man ökar ambitionen och skapar två gymnasieskolor med god ekonomi. Om man menar allvar med att inte åderlåta Hersby för att finansiera de tomma lokalerna i Gångsätra innebär det att man måste ta resurser från grundskolor och förskolor och sänka kvaliteten där för att finansiera gymnasiernas lokalöverskott.

Lidingöcenterns populistiska överbudspolitik liknar mest Ebberöds bank. Om det beror på oförmåga att sätta sig in i fakta eller om det är rent och skärt cyniskt röstfiske, kan man bara spekulera om.

---
Inga kommentarer: