måndag 22 oktober 2012

Om trådlösa nätverk i skolorna

Lidingöpartiet ställde i kvällens kommunfullmäktige en interpellation som gick ut på att trådlösa nätverk skulle avskaffas i Lidingös skolor. Bakgrunden angavs vara att försiktighetsprincipen borde innebära att alla trådlösa nätverk tas bort eftersom det inte är bevisat att de är ofarliga.

Låt oss först konstatera att barnens och personalens hälsa givetvis inte ska vara i fara i Lidingös skolor.

Den myndighet som i Sverige ger vetenskapligt baserade råd om hur t.ex. kommuner ska förhålla sig till olika former av strålning är Strålsäkerhetsmyndigheten. Så sent som för ett år sedan konstaterade denna myndighet att det inte föreligger några vetenskapliga bevis för att trådlösa nätverk skulle kunna ha negativa hälsoeffekter.

Förvisso finns det många artiklar i ämnet, men jag har specifikt och systematiskt sökt vetenskapligt baserad litteratur om trådlösa nätverks eventuella hälsoeffekter. Det som finns är framför allt studier som visar att de trådlösa nätverken har betydligt lägre energimängder än t.ex. mobiltelefoner och andra bärbara telefoner.

I interpellationsdebatten hänvisades bland annat Europarådets Resolution 1815. Det kan ju då vara intressant att notera att denna Europaparlamentets (dvs inte EU kommissionens, utan Parlamentets) åsiktsyttring - rekommendation till medlemsstaterna - skiljer mellan mobiltelefoner och trådlösa nätverk:
"8. In light of the above considerations, the Assembly recommends that the member states of the Council of Europe:
8.1. in general terms:
8.1.1. take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumours;"

Skulle det komma vetenskapliga bevis som ger anledning för Strålsäkerhetsmyndigheten att ändra sina rekommendationer avseende trådlösa nätverk så ska Lidingös skolor givetvis vidta de åtgärder som krävs. Men att i dagsläget sätta en hämsko på utvecklingen av datorer i Lidingös skolor är inte att ha Lidingös elevers bästa för ögonen.

---

Inga kommentarer: