tisdag 9 oktober 2012

Vad är det som Miljöpartiet men inte Lidingöcentern förstår?

Lidingöcentern bedriver en kampanj för en folkomröstning för att behålla två separata gymnasieskolor. Att oppositionspartiet C vill misstänkliggöra den regerande majoriteten är förståeligt, men de som tycker att Lidingöcenterns argumentation är trovärdig borde lyssna till vad Miljöpartiet säger - de kan knappast anklagas för att gå i majoritetens ledband! Den ordinarie MP-ledamoten i Utbildningsnämnden, Jan Fjellander, ställde sig bakom beslutet och försökte upprepade gånger få ett svar från Lidingöcentern och Lidingöpartiet hur de avsåg lösa de stora ekonomiska underskotten. Motsvarande ställning gjorde även MP i kommunstyrelsen. Grundläggande har varit att Lidingöcentern - och även Lidingöpartiet - opponerar utan att ha ett trovärdigt och verklighetsförankrat alternativ. Thomas Bengtsson (MP) skriver på Lidingösidan:

"Varken de argument för folkomröstning som cirkulerar med uppropet eller den aktuella motionen förklarar vem som ska stå för de 5 miljoner kronor som årligen saknas för dagens halvtomma lokaler (till en självkostnadshyra).
Fortfarande har ingen presenterat ett seriöst alternativ. De som tänker föreslå en annan lösning har därför mycket att förklara för att övertyga oss om att ompröva Miljöpartiets tidigare ställningstaganden, i både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen."
Lidingöcentern för en ansvarslös politik. Resultatet av deras förslag till "lösning" skulle innebära att både Gångsätras och Hersbys elever snabbt skulle drabbas av kraftiga kvalitetssänkningar för att betala kostnaderna för tomma lokaler. Majoriteten tillsammans med Miljöpartiet tar ansvar för elevernas kvalitet.

Centern vill sköta Gångsätras ekonomi som den grekiska - VI VILL STOPPA UNDERSKOTTEN NU!
---

Inga kommentarer: