fredag 26 oktober 2012

Vore det inte bra att, som Centern enligt Lidingö Tidning föreslår, rekrytera högstadieelever från andra skolor för att fylla på med högstadieklasser i Gångsätra?Nej, det vore helt fel – av flera anledningar

  1.  Eleverna i Källängen, Torsvik och Käppala har valt dessa populära högstadieskolor och att kräva att de ska flytta till Gångsätra är att kraftigt inskränka valfriheten. När det gäller Gångsätras gymnasieelever, så innebär sammanslagningen att dessa elever kan erbjudas samma resurser som Hersbyeleverna redan får. Gångsätragymnasisterna har alltså ett mervärde i sammanslagningen, det har inte högstadieelever som skulle tvingas bort från väl fungerande högstadieskolor.
  2. De utpekade högstadieskolorna har ekonomin i balans, fungerande struktur med lärare och lokaler. Tar man bort elever så innebär det att färre elever på dessa skolor ska finansiera samma lokaler. Dessutom minskas underlaget för lärartjänster vilket kommer att få som följd att vissa lärare måste sluta eller flytta till Gångsätra. Exakt hur resultatet skulle bli vet ingen, allra minst Centerpartiet som vill bevara två gymnasieskolor oberoende av konsekvenserna.
  3. Gångsätra har varken lärare eller material för högstadiekurser. Vissa lärare skulle kanske kunna flytta från respektive högstadieskola men mycket material och utrustning skulle behöva köpas in eftersom sådant inte kan flytta med eleverna.

Priset för Centerns förslag är alltså att man slår sönder tre populära och mycket väl fungerande högstadieskolor, minskar dessa skolors förutsättningar att fungera optimalt och  alltså utsätter både de elever som blir kvar i högstadieskolorna och de som tvingas flytta för betydande risk för kvalitetssänkningar. Centerns förslag tar inte hänsyn till att det i första hand är de yngsta grundskoleeleverna som ökar i antal. Det skulle därför fortfarande finnas ett behov av att skapa till 600 grundskoleplatser för en kostnad av uppskattningsvis 200-300 miljoner kronor.

Moderat skolpolitik på Lidingö handlar om fokus på kunskap, trygghet och valfrihet. Centerns ogenomtänkta politik handlar inte om omsorg om eleverna och deras utbildning eller om skattebetalarnas pengar. Konsekvensen av deras populism är sänkt kvalitet och minskad valfrihet. Inte ens tryggheten går att värna när eleverna och lärarna ska flyttas runt allt eftersom lokaler behöver fyllas.

---

Inga kommentarer: