söndag 4 november 2012

Formativa eller Normativa Betyg - en viktig fråga kring betyg i skolan

Folkpartiet har gått ut med att man redan nu vill börja med betyg i årskurs 4. Det har kommit en mycket blandad kör av invändningar, där det hos de mer klartänkta handlar om att den nu genomförda betygssättningen från årskurs 6 precis har kommit igång. Alltså kan det vara klokt att låta reformen sätta sig...

Somligt motstånd är mer bekymmersamt. I dagens SvD skriver förre läraren och lärarutbildaren Per Acke Orstadius:

"Jag har otaliga gånger sett elever med darrande läppar och hopplöshet i blicken när de fått tillbaka betygsprov. Elever som försöker gömma sig för att slippa få frågan. Elever som tyst viskar fram ett ”kan inte, vet inte”, när de ändå får frågan. Elever som inte fått med sig det språk och det stöd från hemmen som de behövt för att kunna följa med katederundervisningen. Som så småningom slutat att ens försöka följa med. Men som ändå varit tvungna att delta i betygsprov på sådant de inte kunnat lära sig. Elever som på grund av betygen inte kunnat ta till sig det beröm och den uppmuntran de fått av sina lärare för de framsteg de gjort. Som genom betygsstämplingen berövats självtilliten, framtidstron och lusten att lära.

Det finns tiotusentals sådana elever i varje årskurs. Dessa elever finns, Björklund. Det vet jag. Det vet lärarna."
Här talas bara om ett slags bedömning- den normativa där betyget är ett konstaterande av kunskap eller färdighet vid något tillfälle.

Ett annat slag är den formativa bedömningen - den som leder till lärande, inte minst som den framställs av Skolverket.

Även traditionella betyg kan ha en formativ betydelse, men det kräver att pedagogen har det i siktet och ger alla elever möjlighet att känna stimulans och uppmuntran. Att i högre grad än tidigare tydliggöra de formativa delarna av bedömningen av elevernas framsteg skulle kunna bidra till att skolan inte bryter ner självskänsla utan istället stärker utvecklingen hos alla elever.

Om det vore så enkelt att bara betygen skapar problem för skolelever så skulle eleverna inte haft problem i grundskolan under alla dessa år utan betyg. Men förnekandet av att kunskapsinhämtning är skolans främsta uppgift under så många år har varit minst lika förödande, ja till och med mycket värre. Tiotusentals barn med dyslexi har inte fått adekvat hjälp i tid - normativa betyg i årskurs 8 har avslöjat problemen alldeles för sent.

Nyckeln är därför snarast att bedömningar måste göras - men det måste tydligare vara formativa bedömningar. Det gäller att tidigt upptäcka om elever behöver speciellt stöd eller kanske annan (alternativ) pedagogik för att tillgodogöra sig kunskaperna. Det är skolans centrala uppgift att ge alla barn möjligheter till kunskapsinhämtning. Det kan egentligen bara ske om det finns en grundtrygghet och att varje elev ges bästa möjliga stöd och stimulans för att erövra ett gott självförtroende. Pedagoger som bara gör normativa bedömningar lär inte lyckas med detta.

---

...

Inga kommentarer: