torsdag 8 november 2012

Möte om den gemensamma gymnasieregionen

Idag hade Kommunförbundet Stockholms Län ett samrådsmöte med politiker och tjänstemän från regionens utbildningsnämnder och -förvaltningar.

Först redogjorde Charlott Mannerfelt från Skolverket för undersökningar av hur det fungerat för elever som börjat om på nytt program i gymnasieskolan. Det är en komplex bild, som väcker många tankar om hur situationen kan bli bättre. Talande var att många intervjuade elever inte uppfattat eventuell information om vad olika program innebär i framför allt teoretiska studier. Å andra sidan är det väl mer än en tonåring som kanske inte alltid är så receptiv för lite torr och tråkig information - och det är väl inte heller ovanligt att perspektiven kan förändras ganska snabbt och radikalt under denna ålder! Det är givetvis inget skäl att inte servera lättillgänglig information om gymnasieprogrammen och de yrkesmöjligheter de kan innebär i framtiden. Men informationen om hur många av "bytarna" som till slut inte har en fullständig gymnasieutbildning väcker onekligen funderingar på hur vi kan lära oss mer om orsakerna till bytena - och om de går att förebygga (såväl kunskapsmässigt i skolämnen som information om programmens faktiska innehåll och krav).

Utöver dessa frågor diskuterades bland annat hur KSL-pengen kan utvärderas, hur olika kommuner tillämpar pengen och till exempel belastar pengen med lokalkostnader och investeringar. Även möjligheterna att skapa gemensam policy för när medel ska beviljas för ett fjärde år (i många fall är det nog möjligt att betydligt kortare komplettering än ett helt läsår är rimligt). Ytterligare ett väsentligt samarbetsämne är kommunernas planer för platsantal och programutbud - och då gärna flera år framöver och i relation till de befolkningsprognoser som finns.

---

Inga kommentarer: