fredag 21 december 2012

En folkomröstning skapar inte mer resurser

Vi moderater på Lidingö ville helst av allt behålla två kommunala gymnasier, men till skillnad från Centern kan vi inte blunda för verkligheten.

Centerns alla förslag har antingen redan genomförts eller så ställer de till med stora problem i stadens högstadieskolor. Alla deras resonemang bygger på ogenomtänkta hypoteser och skulle leda till att både elever vid Gångsätra och vid övriga högstadieskolor skulle sitta med "Svarte Petter".

Centern påstår att man tänker långsiktigt, men då borde man kunna klara av att svara på de frågor som ställts i Utbildningsnämnd, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Men senast i fullmäktige kom man bara med skrämselpropaganda och dimridåer.

Sanningen är att det flera år framöver är ont om ungdomar i gymnasieålder och att allt färre av dem väljer de tre program som kan erbjudas på Lidingö.

Centern menar också att en folkomröstning skulle lösa problemen med otillräckligt elevunderlag. Men det stämmer inte. Frågan är mycket mer komplicerad än vad Centerns namninsamlare någonsin låtit undertecknarna få en aning om. Det vet jag därför att jag pratat med många Lidingöbor som helt ändrat uppfattning när de fått veta mer än vad Centerns anhängare sagt

---Inga kommentarer: