tisdag 4 december 2012

Plakatpolitik i landstingsfullmäktige

Så har vi ägnat  över en timme till behandlingen av en motion från MP om "köttfri måndag". Exakt vad man avsåg - om det verkligen handlar om köttfri måndag eller bara att vegetariska alternativ(et) ska stå överst - var mycket svårt att förstå.

Däremot var det klart att det i MPs led finns en syn att patienter och anställda i landtingets verksamheter ska "ledas rätt" genom att tvingas antingen till total avhållsamhet från kött en dag i veckan, eller till att köttfriheten inskränker sig till översta raden på dagens meny.

Men kanske märkligast var den enorma tidsutdräkt som motionsdebatten fick - 75 minuter. Om man räknar ut all den energi använts och den koldioxid som skapats av såväl uppvärmning och upplysning av landstingssalen som av alla ledamöternas ämnesomsättning, så motsvarar det säkert mer än en köttportion....

Vi kan dock noterat att tidigare förslag om enbart vegetariska rätter vid landstingets sammanträden nu utvidgats till att även gälla inte minst patienter...

---

Inga kommentarer: