fredag 18 januari 2013

Absolut eller relativ barnfattigdomDe senaste dagarna har debattens vågor svallat rejält med avseende på det mycket otydliga begreppet barnfattigdom. Maria Ludvigsson i SvD påpekar vikten av att skilja mellan dem som verkligen har det svårt och dem som har det sämre än andra:
"Josefsson har också – medvetet eller ej – lyckats ifrågasätta själva fattigdomsbegreppet. Absolut fattigdom upplever den som inte kan påverka sin situation. Som saknar allt hopp om att det någonsin ska bli annorlunda.
Relativ fattigdom är något annat och vad den svenska debatten har handlat om. Det relativa innebär att min ekonomi per definition blir sämre om min granne får det bättre. Det är ett trubbigt sätt att mäta och resultat och diagnoser blir inte rättvisande."
I samma tidning går företrädare för Rädda Barnen till motattack, men jag tycker inte att man lyckas speciellt bra: man försvarar användningen av ett luddigt begrepp, som man med den kritiserade kampanjen givit helt fel omfattning av.

Personligen anser jag att det inte finns grund för påståenden om att det är massfattigdom i Sverige. Men man verkar inte vilja ta helt avstånd från den bilden - och det synsättet drabbar den betydligt mindre grupp som har de verkligt svåra ekonomiska problemen. Dogmen om massbarnfattigdomen skymmer dem som verkligen lider nöd. De är betydligt färre an kampanjernas massor, men deras problem är större - och verkligare än den relativa barnfattigdomen.

En enkel bild kan säga mer än 1000 ord. Den kommer från SCB och jag hittade den redan i somras när frågan kom upp en första gång. Med definitionen barnfattigdom som att ligga under 60% av medianinkomstens, så blir fler fattiga om medianinkomsten stiger - även om de med inkomst under 60% av medianinkomsten i praktiken till och med får mer pengar att röra sig med!


Andelen barn 0–17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard respektive hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet under 60 procent av medianen, åren 1999–2008 Källa: Hushållens ekonomi (HEK), SCB

 ---

Anders W Jonsson i Expressen

 ---

Inga kommentarer: