torsdag 3 januari 2013

Glädjande initiativ för förskolan

Idag meddelande Regeringen att en särskild satsning görs på förskolelärarutbildningen för att minska den stora bristen på utbildade förskolelärare främst i Stockholmsregionen. På Lidingö har andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning länge legat på en nivå som tycks vara den möjliga i Stockholmsregionen. Förvisso är det mer än rekommenderat minimum, men fler är önskvärt. Med fler utbildade förskolelärare ökar möjligheterna att rekrytera fler till förskolorna på Lidingö - det har varit svårt trots ambitiösa aktiviteter för att locka förskolelärare till Lidingö.

Det har sagts mig att en viktig orsak till bristen på förskolelärare är den lärarutbildning som Utbildningsminister Persson en gång lade grunden till. I valet i framåt slutet av utbildningen mellan skollärare och förskolelärare så väljer de flesta skollärarkarriären.

Till detta kommer även den utbyggnad av förskolan som bland annat orsakats av ökad efterfrågan i kommuner som tidigare inte haft det behovet - en efterfråga som ökat efter att maxtaxan infördes (för övrigt samma ökning av verksamheten som gjort fördelningssystemet mellan kommunerna "orättvist" genom att öka utgifterna även för kommuner som inte har samma förvärvsfrekvens bland föräldrarna.

Det förtjänar även att nämnas att det nyligen lagda förslaget till ny kommunal skatteutjämning innebär att ytterligare 40-50 miljoner av Lidingöbornas skattepengar ska gå till verksamheter i andra kommuner. Det vore bättre att utjämningen var en helt statlig angelägenhet än att pungslå Lidingös många lågavlönade på ännu mer skattepengar... Eftersom kommunalskatten är proportionell så får även sjukvårdsbiträden, barnskötare och ekonomibiträden vara med och betala till andra kommuners verksamhet (det är bara en handfull av Sveriges kommuner där invånarna drabbas på detta sätt - nästan alla kommuner är nettomottagare av pengar och de kommuner som är nettogivare står för en näranog försumbar andel!)

---

Regeringen om förskolelärarutbildning, Regeringen om kommunal skatteutjämning

---

SvD, DN, Expressen

---

Inga kommentarer: