onsdag 30 januari 2013

Med tvång ska skoltrötta få ny läslust

Tidigare föreslog Socialdemokraterna kontrakt mellan arbetslösa ungdomar utan gymnasiekompetens. Nu har det förslaget skrotats till förmån för de gamla socialdemokraternas favoritmetod: tvång.

När man läser Löfven och Baylans debattartikel i Dagens Nyheter slås man av hur innehållslös den egentligen är, förutom att kontraktsidén tydligen inte längre anses lösa alla problem, så går man längre med ett förslag om att förlängd skolplikt ska lösa problemen. Därutöver ska man satsa mer skattepengar, mycket oklart på vad, om man bortser från löst kalkerade förslag från Alliansregeringen. I varje är konkretiseringsgraden låg utom vad gäller klasstorleken i skolans lägre stadier.

Det är vagt och oklart. Bilden av att man vill mycket men inte har riktigt konkreta förslag att komma med, i varje fall inte mer konkreta än vad Alliansregeringen redan håller på att genomföra.
 

----

Inga kommentarer: