torsdag 28 mars 2013

Bodal leder Lidingö i Matematiklyftet

Alliansregeringen har gjort en stor satsning på hela landets matematikundervisning. I en första omgång har 27 matematiklärare från hela landet fått vara med i den inledande omgången. Per Sörberg, matematik och NO-lärare i Bodal, var en av de 27. Per redogjorde igår kväll för Utbildningsnämnden hur projektet nu går vidare med fler engagerade matematiklärare från grundskola till gymnasium är engagerade i utvecklingen i Lidingös kommunala skolor. Tanken är att från hösten ska det börja rulla igång med reformerad matemikundervisning i årskurs 1-3, läsåret efter även årskurs 4-9. Skolverkets material och planer för gymnasiet är inte klara ännu, så därför är den tidtabellen inte klar än.

Det är mycket glädjande för Lidingös elever att Per Sörberg med sin entusiasm kommit med i den första omgången att och Alliansregeringens initiativ för utvecklingen av hela landets matematikundervisning på så sätt kan förverkligas tidigt på Lidingö.

---

http://matematiklyftet.skolverket.se

---

Lidingö Stads hemsida om Matematiklyftet

---

Inga kommentarer: