tisdag 26 mars 2013

Elevernas seger över populismen

I månader har Lidingöcentern, understödd av Lidingöpartiet, försökt vinna framgångar i opinionen genom att komma med förslag att till varje pris behålla Gångsätra som gymnasium. Alla sakskäl har viftats undan med "den stora folkopinionen". Men en överväldigande majoritet av undertecknare av uppropet som jag talat med har häpnat över den vilseledande information som namninsamlarna levererat för att få namnunderskrifter. De flesta har undrat om de kunde återta sin namnunderskrift.

I januari avslogs begäran om folkomröstning av flera skäl. Mest väsentligt var att sammanslagningen redan på gång efter demokratiskt fattade beslut. En annan orsak var att det inte är så enkelt som att fråga om båda gymnasierna ska vara kvar. Lidingöcentern har bara kommit med alternativ som skulle innebära sjunkande kvalitet både för gymnasieelever och för många högstadieelever.

En folkomröstning ger inte mer resurser - men en sammanslagen gymnasieskola ger stabilare och bredare underlag och bättre kvalitet för tidigare Gångsätra-elever.

Gårdagens beslut i kommunfullmäktige om förstärkta resurser till skolorna i form av läxhjälp, modersmålsundervisning och sänkta avgifter i musikskolan skulle inte kunnat göras utan sammanslagningen av gymnasierna.

Elever i gymnasier, grundskolor och musikskola kan gratuleras till att Lidingöcenterns och Lidingöpartiets populistiska förslag inte genomfördes. Det är uppenbart att skiljelinjen i kommunalpolitiken står mellan kvalitet och populism.

---

Inga kommentarer: