fredag 22 mars 2013

Missförstånd om Lidingös gymnasiesammanslagningUtan fullständig information kan de mest självklara beslut te sig märkliga. När det gäller gymnasiefrågan på Lidingö har en rad felaktiga uppgifter kommit i omlopp. Besluten om gymnasierna fattades på ett ordentligt underlag. Utbildningsnämndens politiker har månad för månad informerats om alla verksamheters ekonomiska ställning. Med den kunskapen beslöt den politiska majoriteten (M-FP-KD) tillsammans med Miljöpartiet den 20 juni 2012 att lägga samman de två kommunala gymnasierna i Hersbys lokaler. Förutom kunskap om den ekonomiska situation hade utbildningsförvaltning gjort en utredning, som enhällig nämnd beslöt om i december 2011. Nämnden gavs information om utredningen vid sammanträdet i april 2012 och beslut fattades i juni 2012. Hela processen har dessutom fått utrymme i lokalpressen ända sedan hösten 2011.

Den senaste tiden har rapporter om överskottet på gymnasieplatser i stockholmsregionen duggat tätt. Det är färre gymnasieelever på grund av mindre årskullar och att många fristående gymnasieskolor etablerat sig så att det blivit fler och fler platser. Dessutom kan ungdomarna konkurrera till alla kommunala gymnasier på lika villkor i hela regionen, något som inte är till nackdel för Lidingöungdomar som överlag har höga betyg.

Att kostnaderna för att bygga ut matsalen i Hersby ökat är inget stort problem. I den summa som nämnts ingår för övrigt sådana kostnader som av bl.a. arbetsmiljöskäl ändå skulle genomföras. Att göra detta i samband med tillbyggnaden är rationellt. En annan del av fördyringen som drabbat matsalstillbyggnaden har med markförhållandena att göra. Men den kostnaden motsvarar mindre än ett års underskott i Gångsätras lokaler. Till detta skall läggas att slippa bygga en hel ny skola för 200-300 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis fattas inga så här viktiga beslut lättvindigt. Däremot sprider oppositionen gärna rykten om motsatsen.

Inga kommentarer: