torsdag 11 april 2013

Därför är S inte moget att leda svensk skolpolitik

Socialdemokraterna har just haft kongress där man fattat beslut som går ut på att öka politikers makt på vanliga invånares bekostnad. Socialdemokratin tycks försöka reducera den nationella skoldebatten till en fråga om friskolors eventuella vinstuttag. I en debatt med Jan Björklund försöker Ibrahim Baylan få det att framstå som om valfriheten inte är satt ifråga av hans eget parti. Det obehagligaste med Socialdemokratins försök att flytta fokus, är att man helt negligerar problemen i kommunala skolor.

Jämförelser har visat att ju mer detaljerat lokala skolpolitiker lägger sig i skolornas verksamhet, desto sämre resultat. Samtidigt vill S ge just sådana grupper avgörande inflytande över möjligheten att starta nya friskolor. Då ger man alltså de församlingar som genom allt för stort inflytande över de kommunala skolorna ännu större möjligheter att konservera dåligt fungerande kommunala skolor.

En annan allvarlig negativ aspekt i socialdemokratisk skolpolitik representeras av SSU. I dagens SvD skriver SSUs ordförande Gabriel Wikström och Sara Yasdanfar, utbildningspolitisk talesperson SSU. I och för sig har man anammat partiledare Löfvens metod att stapla slagord ovanpå varandra utan att besvära sig med konkreta upplysningar om hur konstverket ska hålla ihop.
"För det första behöver alla gymnasieutbildningar bli obligatoriska och högskoleförberedande."
Förutom att den första delen i sig är en orimlighet (om ALLA gymnasieutbildningar vore obligatoriska skulle det dröja decennier innan en person klarat av alla dessa...) så vittnar detta uttalande om en omfattande brist på verklighetsförankring. Kan man bara bli lycklig och få ett bra liv genom högskoleutbildning? Tvärtom är det många ungdomar som är olyckliga därför att de i stället för att vinna självaktning genom att lära sig ett praktiskt yrke tvingas plugga teori i stora mängder för att direkt få behörighet att fortsätta med teoretiska studier i stället för att arbeta, tjäna pengar och känna sig framgångsrika. Givetvis ska det finna möjlighet för dem som vill att under gymnasietiden läsa ämnen som krävs för högskolestudier - för dem som det inte passar då ska det finnas gå fler tåg senare, främst KomVux för komplettering när och om läslusten infinner sig.

Liksom socialdemokratin svikit flera generationer tidigare genom att sätta kunskapsmålet på undantag fortsätter man nu att svika dem som inte blir lyckligare att att plugga mer och mer teori. Bara om man har kompetens att studera på högskola duger man något till i socialdemokratins Sverige. Och man försöker få det till att det enda som saknas är lite resurser.
"Inom 90 dagar ska alla unga arbetslösa ha en utbildning, ett arbete eller en praktik att gå till. Med en 90-dagarsgaranti får vi ett kraftfullt verktyg i kampen mot ungdomsarbetslösheten."
Utbildning ska inte vara till för kunskaps- och färdighetsvinnande utan för att fixa statistiken. Men bättre är då att reda ut vad statistiken bygger på (se Dagens Samhälle, papperstidningen idag) - varför Sverige har så hög ungdomsarbetslöshet. Det är illa att skriva ut medicin mot fel åkomma och det tokigt att försöka använda utbildning som ett sätt att på låtsas motverka ett fel som inte riktigt finns.

Men socialdemokratins verklighetsfrämmande syn på vad man kan och ska tvinga ungdomar till finns i allra högsta grad. Där finns också den starka viljan att ta ifrån familjerna den valfrihet som vuxit fram inom skolan. Där finns oviljan att diskutera de verkliga problemen - kvaliteten i skolan oavsett huvudmannaskap, hur man värdesätter både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter....

----

DN,

Inga kommentarer: