lördag 6 april 2013

"Framtidens parti" som blev Förmyndarpartiet från dåtiden

Förnyelsen inom S har uppenbarligen inte sett dagens ljus ännu. Kanske blir det ett framtidsparti - någon gång i framtiden. Men ännu är det uppenbarligen inte dags.

Tidigare har man talat om satsningar på arbete och sysselsättning - men utan klar målsättning HUR det ska gå till. Partiledare har angivit att det ska ske utan att trixa med siffror. Många partigängare har med entusiasm talat om skattehöjningar. Framtidens parti har inte lämnat gårdagen.

När det gäller skolan är uppenbarligen den viktigaste frågan att hindra friskolor - inte ett söka kvalitetsmått både för kommunala och fristående skolor. Framtidens parti söker sig tillbaka i historien.

Så kom idag den självklara vattendelaren mellan frihet och förmyndarstaten. Någon enstaka delegat antydde att föräldrar skulle få välja själva. Men den stora striden stod helt klart mellan att snabbt eller jättesnabbt inskränka föräldrars rätt att själva välja. Viktigare än familjers egna val är Framtidspartiets dogm: Vi vet bäst, befolkningen har fel - därför måste vi välja åt dem. Alternativt handlar det inte alls om befolkningen utan om självförhävelsen: behovet av att få framstå som Goda och Rättfärdiga - viktigare att Partiet och dess företrädare har uppfyllt sina goda föresatser än att undersåtarna kan göra sina egna tokiga val!

Det socialdemokratiska Framtidspartiet framstår mer och mer som en dålig kopia av Kallokain, Du sköna nya värld och Djurfarmen. Det är en framtid som knappast ser ljus ut för Sveriges befolkning.

----

SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

----

Inga kommentarer: