fredag 12 april 2013

Höj kunskapskraven för att bli....

I en braskande rubrik i dagens DN.se höjer FPs Jan Björklund rösten för att höja förkunskapskraven på lärare. Det kan i och för sig vara klokt att inte godta studenter med resultat från Högskoleprovet under det man statistiskt kan uppnå genom att helt slumpmässigt kryssa i svaren.

Men det som är allvarligare är det att Utbildningsministern fallit i fällan att problemen med skolor i socioekonomiskt eftersatta områden enkelt löses med mer resurser. Så länge landets högsta ledning inte har kunskap om det pedagogiska ledarskapets betydelse så blir det inte rätt politiska beslut! Nu ordas det om extra anslag:
"– Jag vill skriva in i skollagen att resurser i kommunerna ska fördelas efter socioekonomiska kriterier. Skolor med en social sammansättning som gör att resultaten är låga ska få mer resurser. Jag vill att vi gör detta i höstens budget."
Det är bra att utbildningsministern vill göra något. Det vore bättre om han hade en god kunskapsgrund att göra det rätt....

---

DN


---

Inga kommentarer: