torsdag 18 april 2013

Kraftsamling kring unga som varken studerar eller arbetar

Kvällens möte på KSL - Kommunförbudet Stockholms Län - handlade helt om problemet med unga som framför allt hoppar av skolan men inte kommer i arbete.Inte riktigt alla kommuner var representerade men informationen var intensiv liksom diskussionerna.

Inledningsvis talade Skolinspektionens Generaldirektör om den utredning hon leder om problematiken. Det jag fann mindre tilltalande var inte beskrivningen av problematiken utan de förslag som hon och Skolverkets utredningssekreterare presenterade som huvudnummer för att möta problemet: mer rapportering till Skolverk och Skolinspektion. Tyvärr mer dokumentation och mindre verkstad.

Detta är även ett starkt argument mot återförstatligande av skolan - ökat inflytande för statliga verk som har som huvudfunktion att kontrollera dokumentation snarare än faktiska effekter...

Tydligt var att problemet är långt ifrån okänt i kommunerna. Man upplever en hel del praktiska problem i samarbetet mellan kommunförvaltningar (utbildning, social) och statliga institutioner såsom arbetsförmedling. Tack vare KSLs ungdoms- och skoldatabas kan man lättare identifiera ungdomar som är på glid från skolan.

En annan viktig aspekt som diskuterades är hur skolan ska kunna se mer till de enskilda individerna, ge uppmuntran och stärka självförtroende även hos "svagare" elever. Det handlar bland annat om den svåra uppgiften att stödja och uppmuntra alla elever, både högpresterande och lågpresterande. Till detta kommer även behovet att tidigt upptäcka t ex läs- och skrivsvårigheter så att stöd kan sättas in tidigt, innan individer är knäckt av upprepade misslyckanden.

----


Inga kommentarer: