onsdag 17 april 2013

Partiet som ingenting lärt - skulle det vara regeringsdugligt?

De senaste dagarnas turer kring den socialdemokratiska partistyrelsen, valberedningen, partisekreterarens respektive lokale ordförandens i Stockholm uttalanden ger ingen bra bild av socialdemokratin som statsbärande parti. Alldeles oavsett om den lika plötsligt tillsatte som avsatte ledamoten har agerat på ett sätt som inte är förenligt med socialdemokratisk uppförandekod eller ej, så har uppenbarligen såväl valberedning och partiledning som det lokala partidistriktet handlat utomordentligt amatörmässigt.

Grunden för att överhuvudtaget föreslår den aktuella personen att sitta i partistyrelsen kan inte uppfattas som något annat än ett utslag av plakatpolitik. Det kändes uppenbarligen så rätt att utse en person med muslimsk bakgrund att inga andra frågor ställdes. När invändningar sedan började komma EFTER invalet, var det inget tydligt stöd för PERSONEN. Det får nog uppfattas som symtomatiskt - det var inte en person som valdes in utan en SYMBOL och förhoppningsvis en röstmagnet.

Jag kan inte därför annat än hålla med de röster som kräver en offentlig ursäkt till den person som man först väljer in och sedan en vecka senare förklarar icke önskvärd. Finns det starka skäl att inte ha personen med, skulle personen aldrig valts in. Finns det inte några skäl skulle han inte sparkats ut! Inget av dessa alternativ har den socialdemokratiska partiledningen lyckats framföra på ett trovärdigt sätt.

Det är tragiskt, men signifikativt för socialdemokratins nedgång. Man väljer inte företrädare efter kompetens och förmåga, utan som SYMBOLER för grupper i befolkningen. Det var inte det urval som historiskt ledde till en stark arbetarrörelse - då prioriterades kunskaper och begåvning, två egenskaper som systematiskt nedvärderats sedan 1960-talet: skolan skulle inte i första hand ge kunskaper; riksdagens ledamöter skulle vara ett tvärsnitt av befolkningen, inte i första hand kloka och kunniga individer som med trovärdighet kan föra sina väljares talan - vikten lades på varifrån man kom och hur "vanlig" man var och inte på vad man skulle kunna åstadkomma.

Inte heller har den nuvarande partiledningen lärt av de senaste årens misstag - dels vid val av partiledare, dels vid partiets val av politik. I det senare fallet fick Mona Sahlin gång efter annan klä skott för problem som partistyrelse och verkställande utskott skapade genom sin oförmåga att se dagens problem med annat än gårdagens ögon.

Är det detta som ska vara underlaget för en kommande regering dominerad av socialdemokraterna???

---

SvD, SvD, SvD, DN, DN, Aftonbladet, DN, DN

Inga kommentarer: