tisdag 2 april 2013

Ska V regera åt S i skolfrågan?

Av en debattartikel i SvD att döma finns för Vänsterpartiet bara ett problem i skolan - vinstuttag i privata verksamheter. I en minidiskussion i morgonens nyhetsprogram i P1var oenigheten stor mellan Norrköpings och Malmös socialdemokrater. Den förra stod för en pragmatisk linje medan den senare låg mycket när Vänsterpartiets ideologi och tolkning av världen.

Den stora förloraren blir skolan - diskussionen rör inte vilka kriterier som definierar en bra skola. Diskussionen handlar i stället om hur man ska hindra att familjer väljer skolor där ägarna gör vinst.

Frågan är då på sin plats: ska inte till exempel livsmedelsaffärer och restauranger lyda under liknande regler. Förbud mot vinst men ingen diskussion vad som är bra och hälsosam kost...

---

SvD

---

Inga kommentarer: