måndag 27 maj 2013

Musikens Hus - Elverket - invigt idag

"Äntligen" hördes glädjeropet när Tomas Tranströmer tilldelades Nobelpriset i Litteratur för några år sedan.

Samma "Äntligen" gav Paul Lindquist uttryck för när han tillsammans med Utbildningsnämndens ordförande Minna Klintz klippte bandet som symboliserade öppnandet av Musikens Hus.

Processen har varit lång. Det var redan under förra mandatperioden som Minnas företrädare, Gunnel Eklöf, med energi och viljekraft startade arbetet med att åstadkomma en hemvist för stadens musikskola i Elverket.

Vid Musikskolans dag för tre år sedan hade den politiska processen kommit i hamn och Gunnel och jag kunde i Lidingö Centrum tala om den glädje vi kände över att Musikens hus skulle bli verklighet.

Nu har det blivit verklighet och jag delar den glädje Musikskolans elever och personal känner.

---

Musikskolans invigningsprogram

---söndag 26 maj 2013

Tilltalande i teorin - men hur skulle det genomföras?

I dagens SvD skriver Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer, tillsammans med Marcus Strömberg, vd för Academedia om hur viktigt det skulle vara med en utbildningsgaranti för landets alla elever. Speciellt viktigt torde det vara för gymnasieelever i en verklighet där överskottet av utbildningsplatser vida överstiger behovet. Risken är därför stor för att såväl kommunala som fristående gymnasier måste ändra utbudet (ändra, flytta eller lägga ner såväl linjer som hela enheter). Sådana, inte sällan plötsliga, förändringar kan drabba eleverna speciellt hårt. 

Men hur skulle det gå till?

Inte helt förvånande redovisar Academedia sin egen garanti, som egentligen bara utlovar att "varje elev som antagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning". Man utlovar att man tar "fullt ansvar" utan att närmare beskriva vad det innebär. 

Det som inte riktigt framgår är att Academedia har mycket annorlunda förutsättningar än de flesta skolhuvudmän - man har en koncern med bortemot 100 enheter för gymnasieutbildning. De allra flesta gymnasiehuvudmännen har betydligt lägre antal.

Det går inte att frigöra sig från intrycket av att debattinlägget i minst lika hög grad utgör marknadsföring av Academedia-koncernen än omsorg om eleverna, är just att själva garantin inte är konkret beskriven. 

Men det är sant att elever, föräldrar, lärare och övrig personal tidigt ska bli involverade när nödvändiga strukturomvandlingar måste göras i skolor. Men hur detta ska gå till framgår inte av Academedias garanti...

---

lördag 25 maj 2013

Miljöpartiet bekänner färg: vänsterpopulism

Helgens partimöte för Miljöpartiet visar en betydande spricka mellan partiledning och stämmodelegater. Även om språkrör försöker bagatellisera nederlagen, så är det knappast fråga om några banala struntfrågor:
 • Lagstifting om kortare arbetstid
 • Förbud mot vinstuttag i "välfärdsföretag" 
 • Fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga anställda
Det spekuleras om att dessa kursändringar skulle göra det lättare för Miljöpartiet att bilda regering tillsammans med Socialdemokraterna, men från det senare partiet är det nog mest en fråga om vilka partier som kan tänkas utgöra parlamentariskt stöd utan att blanda sig i själva regeringsarbetet. Däremot innebär stämmobesluten att möjligheterna för Miljöpartiet att finna gemensam grund med Alliansen efter nästa val.

På ett annat plan är det också stora förändringar. Miljöpartiets ledning har inte lyckats förnya sitt parti utan man återgår till tidigare utopiska inställningar. Man förklarar lagstiftning av förkortad arbetstidsförkortning med att effektivitetsökningar ska växlas in i ökad livskvalitet. Hur detta påverkar svensk exportindustri verkar vederbörande kongressombud inte ha någon större förståelse för.

Inte heller presenteras någon ekonomisk teori - ja ingen teori alls - om hur fördubblad arbetsgivaravgift för unga kan stimulera till ökad anställning av unga och därmed motverka den stora arbetslösheten i denna åldersgrupp.

Att man sedan faller in i socialdemokratins och vänsterpartiets fokusering på vinstfrågan i stället för att intressera sig för kvaliteten i omsorg, vård och skola, är tyvärr bara ytterligare tecken på att en majoritet av ombuden bara tänker i ett steg och inte förmår se konsekvenserna i flera steg av den politik man beordrar partiledningen att föra.

Jag är bekant med flera miljöpartister, som jag verkligen kan respektera även om vi inte delar alla åsikter. Det är ett problem för detta parti att inte fler representanter förmår analysera dagens problem på nivå som partiledningen; man kan fråga sig hur långt tillbaka stämmodelegaterna kan gå innan partiledningen känner sig tvungen att avgå...

---

SvD, SvD, SvD, DN, DN, Expressen, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet

---

onsdag 8 maj 2013

Bygget av Rudboda Nya Skola

Den som vill följa bygget av Rudboda Nya Skola på Lidingö kan göra det med hjälp av Skanskas webkamera. Klicka här för att öppna länken!
framtidsbudget i landstinget

Alliansen i Stockholms läns landsting lägger fram ett budgetförslag som är klart framtidsinriktat - i den region i landet som växer snabbast, inte minst invånarmässigt. Här behövs utbyggnad av såväl sjukvård som infrastruktur såsom kollektivtrafik.Kort fakta om budgeten:
 • Det är Alliansens åttonde budget i rad med balans sedan maktskiftet 2006 och omsluter närmare 82 miljarder kronor. Budgeten är i balans samtliga år med ett överskott på 52 miljoner kronor 2014. Landstingsskatten är oförändrad, 12,10 kronor.
 • Sjukvården får 50,7 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder mer än för 2013.
 • Kollektivtrafiken får 8,4 miljarder kronor i landstingsbidrag, vilket är 518 miljoner mer än för 2013. Totalt ökar intäkterna med 623 miljoner.
 • Investeringarna uppgår till 68,3 miljarder för de kommande fem åren, varav 15,9 miljarder 2014.  
 • Taxorna inom hälso- och sjukvården är i stort sett oförändrade.
 • En särskild lönesatsning görs på specialistsjuksköterskor med 90 miljoner kronor och fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor men även AT/ST läkare.
 • Folktandvården föreslås genomföra en prisjustering med +2,8 procent.
 • Fler vårdcoacher till de svårast sjuka, specialistsjukhus för diabetes och fler nya ambulanser i ett Ambulanslyft.
 • Vårdval ska införas inom bland annat reumatologi, ortopedi, urologi och neurologi.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken är oförändrade inom landtrafiken, men ett försök med lägre taxa för enkelbiljetter under lågsäsong inom WÅAB:s verksamhet ska genomföras.  
 • Landstinget satsar 2014 drygt 1,5 miljarder kronor på forskning, utveckling och utbildning.
 • De långsiktiga finansiella målen för resultat, finansiering, skuldsättning samt in- och utbetalningsströmmar uppfylls för samtliga år i budgetperioden. 

Hela budgeten finns att läsa här