onsdag 8 maj 2013

framtidsbudget i landstinget

Alliansen i Stockholms läns landsting lägger fram ett budgetförslag som är klart framtidsinriktat - i den region i landet som växer snabbast, inte minst invånarmässigt. Här behövs utbyggnad av såväl sjukvård som infrastruktur såsom kollektivtrafik.Kort fakta om budgeten:
 • Det är Alliansens åttonde budget i rad med balans sedan maktskiftet 2006 och omsluter närmare 82 miljarder kronor. Budgeten är i balans samtliga år med ett överskott på 52 miljoner kronor 2014. Landstingsskatten är oförändrad, 12,10 kronor.
 • Sjukvården får 50,7 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder mer än för 2013.
 • Kollektivtrafiken får 8,4 miljarder kronor i landstingsbidrag, vilket är 518 miljoner mer än för 2013. Totalt ökar intäkterna med 623 miljoner.
 • Investeringarna uppgår till 68,3 miljarder för de kommande fem åren, varav 15,9 miljarder 2014.  
 • Taxorna inom hälso- och sjukvården är i stort sett oförändrade.
 • En särskild lönesatsning görs på specialistsjuksköterskor med 90 miljoner kronor och fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor men även AT/ST läkare.
 • Folktandvården föreslås genomföra en prisjustering med +2,8 procent.
 • Fler vårdcoacher till de svårast sjuka, specialistsjukhus för diabetes och fler nya ambulanser i ett Ambulanslyft.
 • Vårdval ska införas inom bland annat reumatologi, ortopedi, urologi och neurologi.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken är oförändrade inom landtrafiken, men ett försök med lägre taxa för enkelbiljetter under lågsäsong inom WÅAB:s verksamhet ska genomföras.  
 • Landstinget satsar 2014 drygt 1,5 miljarder kronor på forskning, utveckling och utbildning.
 • De långsiktiga finansiella målen för resultat, finansiering, skuldsättning samt in- och utbetalningsströmmar uppfylls för samtliga år i budgetperioden. 

Hela budgeten finns att läsa härInga kommentarer: