måndag 27 maj 2013

Musikens Hus - Elverket - invigt idag

"Äntligen" hördes glädjeropet när Tomas Tranströmer tilldelades Nobelpriset i Litteratur för några år sedan.

Samma "Äntligen" gav Paul Lindquist uttryck för när han tillsammans med Utbildningsnämndens ordförande Minna Klintz klippte bandet som symboliserade öppnandet av Musikens Hus.

Processen har varit lång. Det var redan under förra mandatperioden som Minnas företrädare, Gunnel Eklöf, med energi och viljekraft startade arbetet med att åstadkomma en hemvist för stadens musikskola i Elverket.

Vid Musikskolans dag för tre år sedan hade den politiska processen kommit i hamn och Gunnel och jag kunde i Lidingö Centrum tala om den glädje vi kände över att Musikens hus skulle bli verklighet.

Nu har det blivit verklighet och jag delar den glädje Musikskolans elever och personal känner.

---

Musikskolans invigningsprogram

---Inga kommentarer: