söndag 26 maj 2013

Tilltalande i teorin - men hur skulle det genomföras?

I dagens SvD skriver Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer, tillsammans med Marcus Strömberg, vd för Academedia om hur viktigt det skulle vara med en utbildningsgaranti för landets alla elever. Speciellt viktigt torde det vara för gymnasieelever i en verklighet där överskottet av utbildningsplatser vida överstiger behovet. Risken är därför stor för att såväl kommunala som fristående gymnasier måste ändra utbudet (ändra, flytta eller lägga ner såväl linjer som hela enheter). Sådana, inte sällan plötsliga, förändringar kan drabba eleverna speciellt hårt. 

Men hur skulle det gå till?

Inte helt förvånande redovisar Academedia sin egen garanti, som egentligen bara utlovar att "varje elev som antagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning". Man utlovar att man tar "fullt ansvar" utan att närmare beskriva vad det innebär. 

Det som inte riktigt framgår är att Academedia har mycket annorlunda förutsättningar än de flesta skolhuvudmän - man har en koncern med bortemot 100 enheter för gymnasieutbildning. De allra flesta gymnasiehuvudmännen har betydligt lägre antal.

Det går inte att frigöra sig från intrycket av att debattinlägget i minst lika hög grad utgör marknadsföring av Academedia-koncernen än omsorg om eleverna, är just att själva garantin inte är konkret beskriven. 

Men det är sant att elever, föräldrar, lärare och övrig personal tidigt ska bli involverade när nödvändiga strukturomvandlingar måste göras i skolor. Men hur detta ska gå till framgår inte av Academedias garanti...

---

Inga kommentarer: