onsdag 12 juni 2013

Positivt om Lidingö Friidrottsgymnasium

Med stor glädje kan jag konstatera att Lidingös Friidrottsgymnasium har lyckats bra - både med rekrytering av elever, elevernas idrottsresultat och med omhändertagandet av eleverna.

Detta framgår av såväl Lidingö Stads hemsida som Friidrottsgymnasiets egen hemsida.

Grattis till ett bra arbete!

---

tisdag 11 juni 2013

Släpp lärarne loss - det är vägen mot bättre skola

Moderat skolpolitik kan sägas bygga på tre lika väsentliga principer: kunskap, trygghet och valfrihet. Men det är den politiska inriktningen: barn och ungdomar ska skaffa sig kunskaper. Det är bara möjligt om det finns en grundläggande trygghet. Och olika individer har olika behov. Därför är en mångfald och en rätt att själva välja den inriktning som passar bäst.

Men för att detta ska kunna omsättas i verkligheten krävs att professionen ges frihet - frihet under ansvar - att med pedagogisk kunskap och förmåga arbeta för barns och ungdomars bästa utveckling...

I dagens SvD beskrivs John Hatties budskap - den individuella prestationen av den enskilda läraren har mycket större betydelse än de faktorer som speciellt omhuldas av partier till vänster i politiken: socioekonomiska faktorer, gruppstorlekar. Även tidpunkten för att ge betyg har mindre betydelse...

Då är Alliansregeringens sjösatta satsning på lärarnas arbetssituation desto viktigare: låt pedagogerna vara lärare. Satsa på att belöna bra lärare, stimulera mindre bra lärare att utvecklas till bättre lärare!

Även om det finns behov av nationella prov för att förbättra jämförbarheten mellan olika skolor och regioner så verkar det omöjligt att centralisera all rättning. Hur stor personalstab ska då Skolverk/Skolinspektion ha? Eller ska det bara vara elektroniskt rättningsbara prov som knappast i någon större omfattning mäter utveckling av analytisk förmåga! Här krävs mer intellektuellt arbete - tänk efter både på omfattning av nationell testning och på vad det innebär i arbetstimmar att framställa, poängsätta och utvärdera - och var kostnaderna för detta ska tas!!

Återge lärarna deras kompetensbaserade position! Låt inte politiken hämma goda pedagogiska insatser och låt inte byråkratin kväva lärarnas möjligheter att stimulera barn och ungdomar att skaffa sig kunskaper!

---