tisdag 11 juni 2013

Släpp lärarne loss - det är vägen mot bättre skola

Moderat skolpolitik kan sägas bygga på tre lika väsentliga principer: kunskap, trygghet och valfrihet. Men det är den politiska inriktningen: barn och ungdomar ska skaffa sig kunskaper. Det är bara möjligt om det finns en grundläggande trygghet. Och olika individer har olika behov. Därför är en mångfald och en rätt att själva välja den inriktning som passar bäst.

Men för att detta ska kunna omsättas i verkligheten krävs att professionen ges frihet - frihet under ansvar - att med pedagogisk kunskap och förmåga arbeta för barns och ungdomars bästa utveckling...

I dagens SvD beskrivs John Hatties budskap - den individuella prestationen av den enskilda läraren har mycket större betydelse än de faktorer som speciellt omhuldas av partier till vänster i politiken: socioekonomiska faktorer, gruppstorlekar. Även tidpunkten för att ge betyg har mindre betydelse...

Då är Alliansregeringens sjösatta satsning på lärarnas arbetssituation desto viktigare: låt pedagogerna vara lärare. Satsa på att belöna bra lärare, stimulera mindre bra lärare att utvecklas till bättre lärare!

Även om det finns behov av nationella prov för att förbättra jämförbarheten mellan olika skolor och regioner så verkar det omöjligt att centralisera all rättning. Hur stor personalstab ska då Skolverk/Skolinspektion ha? Eller ska det bara vara elektroniskt rättningsbara prov som knappast i någon större omfattning mäter utveckling av analytisk förmåga! Här krävs mer intellektuellt arbete - tänk efter både på omfattning av nationell testning och på vad det innebär i arbetstimmar att framställa, poängsätta och utvärdera - och var kostnaderna för detta ska tas!!

Återge lärarna deras kompetensbaserade position! Låt inte politiken hämma goda pedagogiska insatser och låt inte byråkratin kväva lärarnas möjligheter att stimulera barn och ungdomar att skaffa sig kunskaper!

---

2 kommentarer:

Respelion sa...

"Satsa på att belöna bra lärare, stimulera mindre bra lärare att utvecklas till bättre lärare!"

Problemet är bara att bra lärare kommer att vara liktydigt med elever med bra betyg och mindre bra lärare lika med elever med dåliga betyg.

Tyvärr är verkligheten mer komplicerad än så. Den innefattar framförallt socioekonomiska faktorer, gruppstorlekar och resurskrävande elever. Har man tur som lärare, så kommer dessa aspekter inte vara så påträngande, har man otur och hamnar i fel område, ja då spelar det inte så stor roll hur skicklig man är som lärare, elevernas resultat kommer vara under genomsnittet i vilket fall.

Lars Björndahl sa...

Hej Respelion!
Jag reagerar på några saker i din kommentar:
1. Din definition av bra lärare delar jag inte alls. Lite närmare sanningen skulle vara att tala om elever med goda kunskaper snarare än bra betyg...
2. Det verkar inte som om du läst artikeln i SvD - eller bakomliggande undersökningar. Det är förnekandet av denna kunskap som leder bort från en skola i elevernas tjänst.