söndag 11 augusti 2013

Jan Björklund och Folkpartiet gör det för enkelt

Det rapporteras nu att Jan Björklund upprepat sitt och Folkpartiets mantra att skolan ska förstatligas. Motiveringen ska vara att kommunaliseringen misslyckats. Visserligen har en utredning tillsatts men Björklund har redan bestämt sig för vilken slutsats den ska komma fram till.

Det är olycksbådande både för den svenska skolan och för den svenska demokratin.

Det var så mycket mer skada som socialdemokratin gjorde på  skolan. Förvisso finns det många kommuner som inte levt upp till de krav som med alla rätta kan ställas på modern skola i Sverige. Men det finns ju många kommuner som lyckats bra.

Undersökningar har ju visat att det inte i grunden är de ekonomiska resurserna som är avgörande - kommuner med lika förutsättningar kan ändå ha mycket olika resultat. Och då är det inte mängden pengar som satsar som avgör utan andra faktorer, främst lärares kompetens och skolledares förmåga att leda. De kommuner som lyckas sämst, är de där de lokala politikerna inte ger professionen chansen att leda verksamheten.

Till detta kommer att Skolverket inte övertygat i sina politiskt motiverade kampanjer om socioekonomiska förklaringar till skillnader mellan kommuner, utan att ta hänsyn till såväl internationell som inhemsk kunskap om mer avgörande faktorer. Detta gör det svårt att se en mer statlig inblandning i skolan som något annat än en återgång till gångna decenniers flum.

Jan Björklunds istadiga tro på förstatligandets välsignelse förefaller även utgöra ett kraftigt underkännande av de övriga viktiga beslut om skolan som Alliansregeringen tagit, däribland:
- stärkt lärarkompetens och ökad status genom förbättrad lärarutbildning, införande av förstelärare och lektorat
- skiljandet mellan Skolverk och Skolinspektion
- införande av betyg tidigare i grundskolan och utökat antal betygssteg
- lärlingsutbildning och möjligheten att genomgå yrkesutbildning i gymnasiet utan krav på högskolebehörighet

Jan Björklund verkar mest se till organisatoriska frågor och mindre till individerna i skolan: elever och lärare. Moderat skolpolitik handlar mycket mer om hur professionen kan ges bättre möjlighet att utveckla skolan, hur nya former kan skapas för att på nya sätt - i varje fall från svensk horisont - utveckla skolans stöd och stimulans till alla elever.

Men Socialdemokratin vädrar uppenbarligen morgonluft. En ny lekkamrat i den sociala ingenjörskonstens fina salonger: idag föreslår S att Stat och Kommun ska reglera etableringen av friskolor. Förvisso är det upprörande hur vissa skolor har misskötts, men lösningen är inte den sortens inflytande från kommuner och stat. Men det är Socialdemokratins djupt rotade motvilja mot valfrihet - gärna valfrihet efter att byråkrater och politiker begränsat valmöjligheterna. Stärk gärna Skolinspektionens kompetens i företagsekonomiska frågor. Och bedöm kommunala skolor efter samma måttstock!

Om något förstatligande ska vara berättigat, så måste det vara de kommuner där man inte klarat av att ge professionen tillräckliga förutsättningar. Låt de välskötta kommunerna fortsätta sitt framgångsrika arbete!

---

SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, SvT, Sveriges Radio

Inga kommentarer: