fredag 23 augusti 2013

Med den svenska avundsjukan som standard

I veckan har det varit riksdagsdebatt om OECD rapporten från i våras. Vänstern hävdar med denna rapport som stöd - eller rättare sagt med vissa delar av rapporten - att orättvisorna har ökat i det svenska samhället. Men - som flera påpekar - från vänsterhåll tar man inte in hela rapporten, framför allt inte delar som (1) visar att de med lägsta inkomster inte fått det sämre - det är i högre inkomstskikt som inkomstspridningen ökat samt (2) den största förändringen kom under en S-regering som styrt med stöd av vänstern...

På motsvarande sätt upplevde jag den radiodiskussion som Ulf Kristersson hade i veckan angående ökande korta sjukskrivningar; medan ministern dels visade att han tog varningssignaler på allvar och dels påpekade behoven av fördjupade undersökningar av orsakerna. Men från oppositionshåll (här Miljöpartiet) visste man redan orsakerna: deltidsarbete, ojämställd arbetsmarknad, äldreomsorgens organisation, ansvar för familj och hem (kvotering av föräldraförsäkringen skulle lösa problemen...). Det känns oerhört betryggande med en så intellektuellt inriktad socialförsäkringsminister som Ulf Kristersson - må han få fortsätta flera år till!

---

SR, DN, SvD, DN

---

Inga kommentarer: