söndag 25 augusti 2013

Socialdemokratin har inget fokus på skolans stora problem

I dag har Stefan Löfven hållit sitt sommartal och enligt alla referat är hans stora förslag om skolan att skapa lagar så att kommuner som inte vill ha konkurrens ska kunna hindra etablering av friskolor.

Förvisso är det ett problem när skolor går i konkurs, men det är långt ifrån det största problemet för svenska elever och föräldrar. Det allra värsta är de skolor som sviker sina elever genom otillräckliga kunskaper, ofullständiga betyg och krossat självförtroende. Undersökningar visar att det inte är de totala resurserna som spelar roll, utan det pedagogiska ledarskapet och lärarnas förmåga som avgör mer än socioekonomiska faktorer. Kommuner där politiker i stället för pedagogerna utformar skolornas arbete har betydligt sämre resultat än kommuner där professionen leder det pedagogiska arbetet.

Men detta ser inte Löfven och socialdemokraterna. Där är det friskolorna som är det helt avgörande hotet mot eleverna. Men det är väl skönt för de partivänner som lokalt styr och ställer med kommunala skolor i stället för att låta skolledningarna leda arbetet och låta lärarna vara lärare - om dessa kommunalpampars inflytande kan utökas till att hindra besvärande konkurrens, dvs skolor dit missnöjda familjer kan vända sig, då har invånarnas makt beskurits till förmån för politikers inflytande. Offret för detta slags "demokrati" är elevernas kunskap och därmed deras framtid. På sikt är det även hela Sveriges framtid som står på spel.

Det verkar som om isolationisterna inom S blir allt framgångsrikare; de som på 80-talet ville förbjuda innehav av parabolantenner för att skydda svenska folket från osunt inflytande. Nu ska politiker skydda folket från verksamheter som kan tillåta elever att gå i annan skola än den kommunala.

---

SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

---

Inga kommentarer: