lördag 24 augusti 2013

Socialistiskt experiment rann ut i sanden

I veckans nummer av Dagens Medicin rapporteras att ett initiativ från föreningen Socialistiska läkare gått i kvav. Idén, som kom upp redan 2011, var att skapa en kooperativ vårdcentral som en protest mot de privata företag som driver vårdcentraler enligt avtal med respektive landsting.

På föreningens hemsida kan man läsa om höga ambitioner och socialistiska demagogi från 2011 och 2012, men föreningen Socialistiska läkare förefaller inte längre vara inblandad och det har blivit helt tyst. På Facebook-sidan har inget meddelats sedan vintern 2012.. Vad hände? Enligt Dagens Medicin 21 augusti 2013 har man kommit fram till att projektet var ogenomförbart.

I princip är väl inte personalkooperativ fel, men det verkar alltså som om den socialistiska basen inte fungerar. Vi som inte är troende socialister är inte helt förvånade.

---

Inga kommentarer: