lördag 14 september 2013

Centrum-Torsvik och Lidingöcentern

Lidingöcentern har inte mycket till egen politik utan gör allt för att finna opinionsvindar att dra nytta av. Så var det med alla överdrifter i frågan om att lösa Södra Huvudledens nuvarande sträckning genom ett villaområde och så var det också med hoppandet från tuva till tuva i frågan om att säkra kvaliteten i stadens gymnasieutbildningar. Lidingöcentern försökte fånga opinionsvindar men kom bara med det ena förslaget efter det andra som skulle få som konsekvens minskad valfrihet, sämre högstadieskolor och minskade resurser till undervisning för nöjet att betala för tomma lokaler.

Så nu gäller det frågan om den långsiktiga utvecklingen av Lidingö. I det stora projektet att INTE hålla diskussionerna i de politiska kretsarna, utan föra ut sakfrågorna till invånarna så driver Lidingöcentern nu tesen att moderaterna - eller majoriteten - redan beslutat att genomföra något av de scenarios som tagits fram som underlag för dialog med invånarna. Det är solklart att Lidingöcentern gärna såg att Lidingöborna skulle uppfatta det så, men sanningen är - som vanligt med Lidingöcentern - en helt annan.

Om man studerar materialet framgår det klart att det handlar om att beskriva olika framtidsscenarios och vad det skulle krävas för att nå olika mål. Skulle större delen av det sk Torsviksdiket - betongkonstruktionen med Södra Kungsvägen i botten - överdäckas skulle det krävas omfattande exploatering för att finansiera detta.

Först efter en omfattande dialog med invånarna - formella samråd, sammanställning av synpunkter inlämnade till Lidingö Stad och - inte minst - våra aktiva medlemmars möten med Lidingöbor i Centrum och vid dörrknackning - har vi börjat formulera hur vi i harmoni med Lidingöborna vill se Lidingös utveckling. Det handlar om att våga lyssna och därefter ta ställning till hur vi kan verka så att Lidingö behåller sin gröna småstadskaraktär och samtidigt göra det möjligt att behålla och utveckla service i form av affärer och kommunikationer. Och kanske också göra det möjligt att bygga ett nytt och fräscht badhus. Men det kräver omsorg om ekonomi och öns naturresurser. Ett opportunistiskt parti som Lidingöcentern kan inte det, eftersom man bara vänder sig efter hur man tror vinden blåser vid just det tillfället.

En fråga som dykt upp då och då handlar om bl.a. Stockholms Handelskammares utlåtande som föreslår utbyggnad av tunnelbana till Lidingö. Men vad de flesta förespråkarna på ön INTE tycks kännas vid är att det även handlar om att öka invånarantalet med ca 30.000 invånare (10.000 nya bostäder skulle krävas. Och det handlar inte om tre stationer på Lidingö, utan i så fall en station. Detta belyser tydligt att man inte bara kan se till eventuella fördelar av olika förslag, utan även måste se vad de kostar - och då inte bara i pengar utan i högsta grad i miljö i vidaste bemärkelse.

Lidingöcentern påstår enligt senaste numret av Lidingö Tidning (13/3) att majoriteten gjort en pudel. Antingen vet man inte vad begreppet står för eller så försöker man lura Lidingöborna. Det blir ju i varje fall ett försök att vända bort intresset från sakfrågorna. Majoriteten har aldrig föreslagit något av de fem olika framtidsscenarierna, alltså är det inte fråga om någon pudel.

Men besvikelsen är nog stor i Lidingöcentern. Man har försökt få det att framstå som om majoriteten vill genomdriva alla scenarios. Och så visade det sig att det inte var fallet. Det är nästan så att man kan tro att Lidingöcentern skulle vilja genomdriva ett expansivt förslag i folkomröstningen för att sedan påstå att det är majoritetens förslag.

---

Inga kommentarer: