fredag 6 september 2013

Hersby Gymnasiums nya namn lär bli ... Hersby Gymnasium

När det stod klart att den bästa lösningen för Lidingös kommunala gymnasier var en sammanslagning ville vi ge elever och personal möjligheten att gemensamt arbeta fram det nya gemensamma gymnasiets namn. Namnfrågan är en viktig identitetsfråga för elever och personal. Därför var det av största vikt att framtagningen av ett namn för den gemensamma enheten inte blev en politisk process i stadshuset, utan en del av arbetet med att skapa ETT gymnasium.

Såvitt jag har förstått har en omröstning bland elever och personal givit resultatet att 87% är för att det nya gymnasiet får namnet Hersby Gymnasium.

Jag minns fortfarande den irritation det väckte 1973 när den tidens kommunalpolitiker ville döpa om Hersby Skola till Gustaf Dahlén-skolan. Förslaget blev inte verklighet, men upplevdes som ett grovt, och onödigt, integritetsintrång. Det är därför glädjande att det nya namnet tagits fram i en process bland dem som är mest berörda och jag hoppas att de 13% som inte röstade på detta alternativ ändå kan uppleva en god gemenskap och trivas i Hersby Gymnasium framgent.


---

Inga kommentarer: