måndag 30 september 2013

Lidingöcentern fortsätter taktiserande i kommunfullmäktige

Lidingöcentern fortsätter sin linje att utan substans opponera. Man har helt missförstått sin uppgift som opposition: Oppositionen ska hitta fel hos Majoriteten, inte hitta på fel hos Majoriteten.

En av flera frågor gällde om Lidingö Stad ska satsa skattebetalarnas pengar i vindkraftsanläggningar. Med en blandning av svepande formuleringar om behovet av miljösatsningar och anklagelser om att Majoriteten inte kommit med detaljerade ekonomiska beräkningar.

Hans Barje (M) redovisade en bedömning från Handelshögskolan att Upplands-Väsbys satsning på vindkraftverk inte innehåller tillräcklig substans - bättre att kommunen satsar på att köpa miljövänlig energi än att äga produktionsmedlen.

Lidingöcentern, tätt följda av Socialdemokraterna, tycks inte ha något emot att sätta skattebetalarnas pengar på spel. Det är ju diametralt motsatt salvelsefulla uttalanden tidigare om det oansvariga i att lösa kommunikationsproblem på ön med t.ex. vägtunnlar - just därför att det skulle vara riskabel användning av skattebetalarnas pengar. Men vad är det i jämförelse med satsningar i riskabla energiprojekt någon annanstans?

Lidingöcentern är i varje fall konsekvent i sin populistiska linje. Riktigt belysande var alltså att inte förrän vid kommunfullmäktige sammanträde hade oppositionsrådet (C) kommit på att begära mera fakta - en fråga som hade kunnat väckas redan vid Kommunstyrelsens Arbetsutskotts sammanträde...

---

Inga kommentarer: