onsdag 4 september 2013

Minna Klintz (fp) lämnar alla kommunalpolitiska uppdrag

Idag kom det överraskande beskedet att Minna Klintz (fp) lämnar alla kommunalpolitiska uppdrag i slutet av denna månad. Det innebär ett plötsligt och oväntat byte av ordförande i Utbildningsnämnden.

Med full respekt för Minnas beslut, grundat i hennes situation som lycklig, men stressad, småbarnsförälder, måste jag ändå beklaga det ur perspektivet Lidingös Utbildningsnämnd. Vi har haft ett mycket gott samarbete - konstruktivt för att utveckla den politiska styrningen till mer övergripande och uppföljande arbete snarare än detaljstyrning. Vi i den styrande majoriteten är överens om det mesta och i de stycken vi haft lite olika synpunkter har det goda samarbetsklimat som Minna grundlagt möjliggjort för oss att resonera oss fram till lösningar som varit acceptabla för alla i majoriteten och samtidigt lämpliga för verksamheternas barn, elever och personal.

Mycket arbete återstår för barns och elevers bästa i Lidingös förskolor och skolor (fristående som i egen regi) och i det arbetet är Folkpartiets val av efterträdare till Minna Klintz av ytterst stor betydelse.

---

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kan ni inte "träffas" via tex Skype istället för att samlas i en lokal? Det blir mer effektivt. Och mindre stressande?

Lars Björndahl sa...

Hej Anonym!
Jag är en van användare av Skype, men det är betydligt svårare än att sitta tillsammans och diskutera. Dessutom tror jag inte att det är mindre stressig för en småbarnsförälder att sitta hemma och försöka hålla ordning både på hemmafronten och ett sammanträde. Så med all respekt för Minna, har hon bedömt att hon och familjen mår bättre av att - i varje fall just nu - lämna den aktiva kommunalpolitiken, då är det med största säkerhet den bästa lösningen. Som förälder måste man skapa lugn och ro i kontakt med sin familj; som kommunalpolitiker måste man ha tid att hålla sig välinformerad, ha tid att reflektera över frågeställningar och tid och ro att lyssna till såväl invånare, personal och andra "intressenter" som politiska samarbetspartners som politiska motståndare.