onsdag 11 september 2013

Vart är Karolinska Universitetssjukhuset på väg?

Som anställd vid Karolinska Universitetssjukhuset har jag givetvis ingen kritik att framföra mot sjukhusets ledning. Det kunde ju uppfattas som illojalt mot ledningen, även om det även skulle kunna tolkas som en lojalitet med patienter och skattebetalare att framföra kritik om en verksamhet sköts dåligt genom att korrekt vård inte ges eller skattemedel slösas bort. Men ingen kritik från min sida...

Däremot kan man ju se vad andra skrivit och framfört.

I februari konstaterade landstingsrådet Lundquist i landstingsfullmäktige att sjukhuset inte följer avtal och fastställt vårdprogram och att män i barnlösa par inte får den utredning och behandling som landstinget bestämt ska ges. Dessutom tar man betalt för tjänster som inte levereras. (och detta pågår fortfarande).

Barnmorskor samlade sig i somras till kritik mot dåliga förberedelser för sommarens förslossningar. Målet för deras kritik var för ovanlighetens skull inte politiken, utan klinikledningar och sjukhusledningar som enligt deras uppfattning skönmålat situationen inför landstingets tjänstemän och politiker.

I dagens DN skriver Hanne Kjöller om Datainspektionens klagomål avseende journalsekretess vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I dag har det rapporterats i TV hur planeringen av ett nytt strålhus toppstyrts så att det höll på att ta en ända med förskräckelse. Lyckligtvis nådde fackets och skyddsombudets protester fram till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl som satter ner foten och begärde in synpunkter från experter utanför Stockholm.

I förra veckans Dagens Medicin rapporteras om en divisionschef - tillika medlem i sjukhusets ledningsgrupp - som bisyssla sitter i en privat vårdkoncerns styrelse. Men det var tydligen utan problem, eftersom sjukhusdirektören givit sitt godkännande.

---

DN

---

Inga kommentarer: