måndag 14 oktober 2013

Om vikten att använda rätt läxor

I dag rapporteras att läxor i Sverige används mindre effektivt än dem i t.ex. Finland.

Det är glädjande att debatten nu handlar om vilket slag av läxor som kan gynna elevernas inlärning. Det är ju inte så svårt att gissa att kunskaper kan befästas genom repetition. En eftertänkt lärare från Huddinge talade om just detta - läxor ska inte handla om att lära in nytt, utan att genom upprepning främja långtidsminnet. En annan form är även att eleverna förbereder sig inför en lektion. I båda fallen handlar det om en samverkan mellan den lärarledda undervisningen och elevernas egna arbete.

Slutsatsen man kan dra av detta är att professionen måste utveckla och förbättra formerna för läxor. Det pedagogiska utbytet måste bli bättre.

Dock kan det inte vara politikens uppgift att detaljutforma läxornas utformning som ett pedagogiskt redskap för att gagna eleverna bäst. Därför är det inte lite förvånande att utbildningsministern Jan Björklund (FP) går ut och förordar mer katedral undervisning. Det verkar som om han inte förstår vad begreppet står för. Men inte heller oppositionens Ibrahim Baylan (S) går fri från kritik för hans försök att rikta ljuset från socialdemokratins svek mot eleverna när man införde flumskolan med kunskapsförakt. Hans experter tycks finnas på Skolverket, men det är inte där pedagogisk forskning bedrivs. Däremot brukar det komma en hel del misstolkningar därifrån från det hållet. Min uppfattning förblir att Skolverket främst är till för att följa upp om lagar, förordningar och föreskrifter följs, inte för att utföra eller tolka vetenskaplig undersökningar - alltför mycket av vänsterns flum har under lång tid backats upp från delar av det verket.

---

SvD, SvD, SvD, DN, DN, Aftonbladet, Aftonbladet

---

Inga kommentarer: