tisdag 26 november 2013

Centerns förhållanden till sanningen

Det händer ideligen - Lidingöcentern slirar rejält på sanningen. Budgetfullmäktige var tyvärr inget undantag. Igår var det lite försiktigare när man genom att hänvisa till en nationell undersökning av gruppstorlekar i förskola och skola försökte ge intrycket av att dessa förhållanden även gäller på Lidingö. När fakta gavs av Utbildningsnämndens ordförande Torsten Engevik (FP) viftades det undan med det självsäkra 'nej, men som vi tycker "så är det". Men vad gäller fakta och Lidingöcentern kan jag bara citera ordspråket: man kan leda hästen till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka.

Idag motsade man fakta redovisade av Tekniska Nämndens ordförande Ida Drougge (M) med att man inte "trodde" på det. Och när det gällde skogsvården visades några bilder från Fågelöudde som framför allt visade hjulspår från skogsmaskiner eller troligare traktorer. Trots att man klart kunde se att det varit fråga om gallring så påstods att det var ett kalhygge.

Överdrifterna från Lidingöcentern är legio, satt i system och något som skapar politikerförakt. Man ställer frågor av samma klargörande slag som den klassiska frågan "har ni slutat misshandla er hustru - svara ja eller nej?".

Det går bara att dra en slutsats angående de förtroendevalda som bedriver denna typ demagogi: Om man inte kan hitta fel hos majoriteten, då drar man sig inte för att hitta PÅ fel hos majoriteten.

---

Inga kommentarer: