tisdag 26 november 2013

Majoritetens budget antagen - med oförändrad skatt

Efter diskussioner i en eftermiddag och två kvällar har kommunfullmäktige beslutat om budget för 2014 i enlighet med majoritetens förslag. Skattesatsen blir oförändrad. Det är en stram men ansvarsfull budget i en för staden besvärlig tid: osäkerheten i omvärlden, skatteutjämningssystemet som flyttar betydande delar av Lidingöbornas skattepengar till andra delar av landet. Om S, V och MP får med sig SD i riksdagen i morgon försvinner i ett slag ytterligare ca 37 miljoner ur nästa års budget. Det kommer inte att gå oförmärkt förbi - blir det så, väntar kännbara neddragningar eller kanske till och med skattehöjning.

---

Inga kommentarer: