måndag 14 oktober 2013

Om vikten att använda rätt läxor

I dag rapporteras att läxor i Sverige används mindre effektivt än dem i t.ex. Finland.

Det är glädjande att debatten nu handlar om vilket slag av läxor som kan gynna elevernas inlärning. Det är ju inte så svårt att gissa att kunskaper kan befästas genom repetition. En eftertänkt lärare från Huddinge talade om just detta - läxor ska inte handla om att lära in nytt, utan att genom upprepning främja långtidsminnet. En annan form är även att eleverna förbereder sig inför en lektion. I båda fallen handlar det om en samverkan mellan den lärarledda undervisningen och elevernas egna arbete.

Slutsatsen man kan dra av detta är att professionen måste utveckla och förbättra formerna för läxor. Det pedagogiska utbytet måste bli bättre.

Dock kan det inte vara politikens uppgift att detaljutforma läxornas utformning som ett pedagogiskt redskap för att gagna eleverna bäst. Därför är det inte lite förvånande att utbildningsministern Jan Björklund (FP) går ut och förordar mer katedral undervisning. Det verkar som om han inte förstår vad begreppet står för. Men inte heller oppositionens Ibrahim Baylan (S) går fri från kritik för hans försök att rikta ljuset från socialdemokratins svek mot eleverna när man införde flumskolan med kunskapsförakt. Hans experter tycks finnas på Skolverket, men det är inte där pedagogisk forskning bedrivs. Däremot brukar det komma en hel del misstolkningar därifrån från det hållet. Min uppfattning förblir att Skolverket främst är till för att följa upp om lagar, förordningar och föreskrifter följs, inte för att utföra eller tolka vetenskaplig undersökningar - alltför mycket av vänsterns flum har under lång tid backats upp från delar av det verket.

---

SvD, SvD, SvD, DN, DN, Aftonbladet, Aftonbladet

---

söndag 13 oktober 2013

Lidingömoderaterna på Lidingömässan i Frihamnen

Välkomna till Lidingömoderaternas mötespunkt på Lidingömässan. Där både ställer vi frågor och svarar!

Själv finns jag på plats kl 11.00-13.00.


Skickat från min Sony Ericsson X10

Med tvång ska landet byggas

Vi har tyvärr hört det förr - och det kommer alltid igen. Det är med tvång som landet ska byggas om socialdemokratin har makten.

Elever som är skoltrötta och hoppar av gymnasielinjer som med automatik ger behörighet till universitetsstudier, då ska kontrakt skrivas för att tvinga tillbaka elever till en utbildning som redan knäckt dem en gång. Behöver alla ungdomar gå på universitet för att lyckas i livet? Är universitetsstudier enda vägen till framgång? Det vore bättre att satsa på skolutbildning som ser till individens behov än till socialistiska skrivbordsstrategers förakt för praktiska yrken.

Aktuellt i dagarna är socialdemokraternas "lösning" av försvarets personalrekrytering: tvång för alla att delta i mönstring. Här håller rörelsens skrivbordsstrateger ett krampaktigt grepp om illusionen av att Sverige haft en allmän värnplikt de senaste decennierna. Eftersom tvånget fram till avskaffandet dels bara gällde män och dels successivt minskat ner till bara en bråkdel av varje årskull, så kan det inte kallas för "allmän värnplikt". Men för att uppfylla socialdemokratins efterkrigsillusion om att Sverige genom alliansfrihet i varje läge kan försvara sitt stora territorium så vill man blåsa upp en tro på att om alla tvingas till mönstring så kan gränserna bemannas av en talrik här till försvar mot varje anfallare.

Tror man på tvångets framgång måste man vara socialist och sätta kollektivet framför individen. Tror man på individen och dess motivation, är tvånget inte det första vägen att gå.

---

SvD, DN, DN