tisdag 26 november 2013

Centerns förhållanden till sanningen

Det händer ideligen - Lidingöcentern slirar rejält på sanningen. Budgetfullmäktige var tyvärr inget undantag. Igår var det lite försiktigare när man genom att hänvisa till en nationell undersökning av gruppstorlekar i förskola och skola försökte ge intrycket av att dessa förhållanden även gäller på Lidingö. När fakta gavs av Utbildningsnämndens ordförande Torsten Engevik (FP) viftades det undan med det självsäkra 'nej, men som vi tycker "så är det". Men vad gäller fakta och Lidingöcentern kan jag bara citera ordspråket: man kan leda hästen till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka.

Idag motsade man fakta redovisade av Tekniska Nämndens ordförande Ida Drougge (M) med att man inte "trodde" på det. Och när det gällde skogsvården visades några bilder från Fågelöudde som framför allt visade hjulspår från skogsmaskiner eller troligare traktorer. Trots att man klart kunde se att det varit fråga om gallring så påstods att det var ett kalhygge.

Överdrifterna från Lidingöcentern är legio, satt i system och något som skapar politikerförakt. Man ställer frågor av samma klargörande slag som den klassiska frågan "har ni slutat misshandla er hustru - svara ja eller nej?".

Det går bara att dra en slutsats angående de förtroendevalda som bedriver denna typ demagogi: Om man inte kan hitta fel hos majoriteten, då drar man sig inte för att hitta PÅ fel hos majoriteten.

---

Majoritetens budget antagen - med oförändrad skatt

Efter diskussioner i en eftermiddag och två kvällar har kommunfullmäktige beslutat om budget för 2014 i enlighet med majoritetens förslag. Skattesatsen blir oförändrad. Det är en stram men ansvarsfull budget i en för staden besvärlig tid: osäkerheten i omvärlden, skatteutjämningssystemet som flyttar betydande delar av Lidingöbornas skattepengar till andra delar av landet. Om S, V och MP får med sig SD i riksdagen i morgon försvinner i ett slag ytterligare ca 37 miljoner ur nästa års budget. Det kommer inte att gå oförmärkt förbi - blir det så, väntar kännbara neddragningar eller kanske till och med skattehöjning.

---

måndag 25 november 2013

Budgetfullmäktige på Lidingö

Idag har vi inlett höstens budgetsammanträde. Oppositionspartiet framför andra, Centerpartiet, fortsätter som så ofta att måla upp en bild av tillståndet i staden som väsentligt skiljer sig från verkligheten. Det följer, enligt min uppfattning, mönstret "om det inte finns fel att hitta hos den styrande majoriteten, då får vi hitta på fel hos den styrande majoriteten". Framför allt vänder jag mig emot svartmålningen av gruppstorlekar i förskola och skola samt beskrivningen av hyresnivåer.

Socialdemokraterna fortsätter konsekvent att föreslå olika former av urholkningar av pengsystemen. Det går emot den utveckling som sker, där pengsystemen utvecklas för att bättre ge stöd till den enskilda individen - inte till den enskilda skolan...

---