måndag 27 januari 2014

På skolkonferens med nya moderaterna i Riksdagen

Idag samlas moderater från hela landet för att diskutera hur skolan ska utvecklas.
Det handlar om mer undervisning och mindre administration för lärarna, bättre lön för duktiga lärare, mer undervisning fär eleverna, mer resurser till elever i behov av extra stöd.
Förstatligande är ingen lösning - bara dimridåer.
Elevernas behov för att lära och utveckla sig ska stå i centrum, inte primärt gruppstorlekar och antal lärartjänster...

Skickat från min Sony Ericsson X10

Inga kommentarer: