måndag 10 februari 2014

Förstatligande av skolan är inte lösningen

Idag kom så utredningen om vilka problem som orsakats av kommunaliseringen av den svenska skolan. Eftersom personer i utredningens referensgrupp redan kritiserat utredningen för att ensidigt lyfta fram kommunaliseringen - och inte ta hänsyn till andra förändringars eventuella bidrag till problemen - så är det redan bekant att utredningen mer är en argumentsamtling för återförstatligarna, med Jan Björklund i spetsen.

Det är sorgligt att konstatera att han i stället för att analyser problemet och även ta med andra faktorer förefaller nöja sig med att skylla på moderata regeringskollegor på 1990-talet. Verkar mest som ett patetiskt försök att rikta sökarljuset åt ett annat håll.

Men det är väl den moderata skolkampanjen som givit Björklund skrämselhicka, eftersom han finner moderaterna viktigast att bekämpa än socialdemokraterna, som ju i skolminister Göran Persson hade den främst ingenjören i nedmonteringen av den svenska skolan.

Viktigare än att käbbla om historien, är att se framåt. Det gör den moderata skolpolitiken som skjuter in sig på några kärnfrågor:

 • Nya Moderaterna tar elevernas allt sämre kunskapsresultat på största allvar. Vi prioriterar tre områden: 
  • tidigare och mer särskilt stöd
  • utökad undervisningstid
  • fortsatta satsningar för att stärka läraryrkets status.
 • Både stat och kommunerna har ansvar för skolan. Nya Moderaterna vill se ett ökat statligt ansvar för svensk skola. Det innebär bland annat:
  • stöd fler karriärtjänster
  • mer resurser till utökad undervisningstdi
  • en stark skolinspektion.
 • Nya moderaterna kommer att noggrant studera Leif Lewins utredning och de slutsatser han drar för att utveckla våra lösningar på skolans problem.

---

SvD, DN, DN

Inga kommentarer: